Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Default Alternative Text

   Osvedčené komponenty / Koncový spínač / Motorový spúšťač / Kat. 1 PL c, SIL 1 / Kategória Stop 0

   Pôvodný text

   Vaše obchodné záležitosti

   V zhode s vašim posúdením rizík potrebujete navrhnúť stroj s bezpečnostnou funkciou monitorovania ochrany podľa PL c EN/ISO 13849-1, SIL 1 EN/IEC 62061, aby boli splnené súčasné bezpečnostné právne predpisy a normy umožňujúce zhodu CE. Ďalej potrebujete urýchliť časovo náročné procesy výberu ponuky a zaistiť dokumentáciu. Aby ste mohli skrátiť dobu uvedenia stroja na trh a zvýšiť ziskovosť pri tvorbe rozpisu materiálu, potrebujete schémy zapojení a výpočet spoľahlivosti bezpečnostného reťazca.

   Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

   Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
   • Riešenie

    • Toto riešenie monitorovania ochrany s osvedčenými komponentami poskytuje efektívny spôsob, ako zaistiť bezpečnosť stroja.
    • Dokumentácia obsahuje: schémy zapojenia, schematický diagram, vysvetlenie aplikácie a výpočtov bezpečnostnej spoľahlivosti. Toto riešenie bezpečnostného reťazca podporuje vytváranie bezpečnostných architektúr Kategórie 1 PL c EN/ISO13849-1 a SIL 1 EN/IEC 62061 pre funkciu monitorovania krytov.
     • Funkcia bezpečnostného zastavenia sa inicializuje aktiváciou núdzového zastavenia alebo pohyblivej ochrany a je určená na ochranu prístupu do nebezpečnej zóny.
     • Otvorenie ochrany je detekované spínačom ochrany, ktorý v prípade núdzového zastavenia alebo aktivácie ochrany odpojí motorový spúšťač (kategória Stop 0 EN IEC 60204-1). Bezpečnostná funkcia je závislá od spoľahlivosti komponentov..
   • Výhody

    Riešenie bezpečnostného reťazca predstavujú šablónu pre riešenia všetkých bezpečnostných funkcií stroja a skracujú čas potrebný na vytváranie jednotlivých bezpečnostných funkcií a na splnenie požiadaviek pre posúdenie rizík stroja.

    Riešenie bezpečnostného reťazca je možné monitorovať použitím produktov, na základe špecifických potrieb vášho stroja. To znamená, že môžeme používať riešenia ako šablóny pri navrhovaní bezpečnostných funkcií stroja, a tým zlepšiť energetickú účinnosť, a zároveň šetriť náklady. Každé riešenie bezpečnostného reťazca obsahuje:

    • Vysvetlenie architektúry a bezpečnostného reťazca
    • Schému zapojenia
    • Vysvetlenie výpočtu
    • Výsledok výpočtu
    • Certifikát TUV
    • Súbor projektov Sistema
   • Vychytávky

    Riešenia bezpečnostného reťazca sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovala zložitosť zavádzania bezpečnosti na strojoch. Pre každú bezpečnostnú funkciu stroja sú pre zákazníkov usilujúcich sa o certifikáciu CE pripravené riešenia s možnosťou prispôsobenia.