Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Factory workers in bottling plant, food and beverage, manufacturing execution system.

   Baliace stroje s až 8 synchronizovanými servo osami (CANmotion)

   Default Alternative Text

   Riešite unikátne podnikateľské problémy.

   Nové technológie riadenia pohybu komplikujú programovanie. Preto potrebujeme dobré riešenie s nízkymi obstarávacími nákladmi Ďalšou výhodou je použitie programovacích nástrojov a periférií PLC.

   Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

   Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
   • Riešenie

    Architektúra na báze CANmotion + CANopen so synchronizovanými osami a pohybovým kontrolérom LMC058 je riešenie riadenia na báze kontroléra Modicon. Táto architektúra je vhodná pre rôzne automatizačné riešenia s 2 až 8 synchronizovanými servo osami, čo pokrýva stroje na sáčkovanie, zmršťovanie alebo značkovanie. Základom technického vývoja je známy nástroj SoMachine. Je možné použiť tiež rozhrania CANopen z PLC Modicon.
   • Výhody

    • Architektúra na báze Modicon LMC058 je jedinečným riešením riadenia pohybu vďaka intuitívnemu programovaniu v SoMachine, predkonfigurovaným projektovým šablónami pre PLC a HMI a knižnicou pohybových funkcií pre programovanie, uvedenie do prevádzky a diagnostiku baliacich strojov.
    • Vďaka jednoducho inštalovateľnému rozhraniu CanOpen ide o optimálne riešenia pre synchronizované riadenie osí, polohovanie a PLC automatizáciu.
   • Vychytávky

    • Jedinečné riešenie pre minimalizovanie úsilia vo všetkých fázach vývojového procesu od návrhu a technické prípravy až po inštaláciu a dokumentáciu.
    • Plná interoperabilita a vysoká spoľahlivosť systému vďaka použitiu špičkových produktov Schneider Electric.