• Grocery store line, woman at checkout, food and beverage.
    Pre malé kancelárie, obchody, malé priemyselné závody, atď.

    VYHRADENÉ RIEŠENIE SO ŠTANDARDNÝM ZÁLOŽNÝM GENERÁTOROM