• Tall stacks of inventory in an industrial warehouse, sustainability, machine control, industrial automation.

    Rozšírené automatizované riadenie skladovania pre dva vozíky alebo karusely