• Default Alternative Text

  Bezpečnostný modul / Jednolúčové svetelné závory / Stýkač / Kat. 2 PL c, SIL 1 / Kategória Stop 0

  Pôvodný text

  Vaše obchodné výzvy

  V zhode s vašim posúdením rizík potrebujete navrhnúť stroj s bezpečnostnou funkciou monitorovania ochrany podľa noriem PL c EN/ISO 13849-1 a SIL 1 EN/IEC 62061, a splniť súčasné bezpečnostné právne predpisy a normy umožňujúce zhodu CE. Ďalej potrebujete urýchliť časovo náročné procesy výberu ponuky a zaistiť dokumentáciu. Aby ste mohli skrátiť dobu uvedenia stroja na trh a zvýšiť ziskovosť pri tvorbe rozpisu materiálu, potrebujete schémy zapojení a výpočet spoľahlivosti bezpečnostného reťazca.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   • Toto riešenie obvodovej ochrany s bezpečnostným modulom poskytuje efektívny spôsob, ako zaistiť bezpečnosť stroja. Tradičný bezpečnostný modul Preventa XPSCM umožňuje vytvorenie bezpečnostného obvodu.
   • Dokumentácia obsahuje: schémy zapojenia, schematický diagram, vysvetlenie aplikácie a výpočtov bezpečnostnej spoľahlivosti. Toto riešenie bezpečnostného reťazca podporuje vytváranie bezpečnostných architektúr Kategórie 2 PL c EN/ISO13849-1 a SIL 1 EN/IEC 62061 pre funkciu monitorovania krytov.
   • Funkcia bezpečnostného zastavenia sa inicializuje aktiváciou núdzového zastavenia alebo pohyblivého krytu a je určená na zamedzenie prístupu do nebezpečnej zóny. Otvorenie krytu je detekované spínačom ochrany, ktorý odpojí motorový spúšťač (kategórie Stop 0 EN IEC 60204-1), a v prípade núdzového zastavenie alebo aktivácie ochrany zastaví motor. Bezpečnostná funkcia je závislá na spoľahlivosti komponentov.
  • Výhody

   Riešenia bezpečnostného reťazca predstavujú šablónu pre vyriešenie všetkých bezpečnostných funkcií stroja. Použitie riešenia bezpečnostného reťazca skracuje čas potrebný na vytváranie jednotlivých bezpečnostných funkcií a na splnenie požiadaviek na posúdenie rizík stroja. Riešene bezpečnostného reťazca je možné meniť pomocou výrobkov, ktoré spĺňajú špecifické potreby stroja. To znamená, že riešenie sa dá použiť ako šablóna pri navrhovaní bezpečnostných funkcií pre váš stroj. Tým môžete zlepšiť svoju efektivitu a zároveň šetriť náklady v procese. Každé riešenie bezpečnostného reťazca obsahuje:
   • Vysvetlenie architektúry a bezpečnostného reťazca
   • Schému zapojenia
   • Vysvetlenie výpočtu
   • Výsledok výpočtu
   • Certifikát TUV
   • Súbor projektov Sistema
  • Vychytávky

   Riešenia bezpečnostného reťazca sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovala zložitosť realizácie bezpečnosti na strojoch. Pre každú bezpečnostnú funkciu stroja sú pre zákazníkov usilujúcich sa o certifikáciu CE pripravené riešenia s možnosťou prispôsobenia.