• Default Alternative Text

  Bezpečnostný modul / ochranný spínač / frekvenčný menič / Cat.3 PL d, SIL 2 / Stop kategória 1

  Pôvodný text

  Vaše obchodné záležitosti

  Podľa výsledku vyhodnotenia rizika ste identifikovali potreby navrhnúť zariadenie s monitoringom bezpečnostnej kontroly. Ten je potrebný na dosiahnutie PL d EN / ISO 13849-1, SIL 2 EN / IEC 62061, aby tak boli splnené platné právne predpisy bezpečnosti a normy umožňujúce CE zhody, ktoré majú potrebu urýchliť časovo náročný výber a proces dokumentácie. Skrátiť dobu uvedenia stroja na trh a zlepšiť ziskovosť pri tvorbe BOM, schém zapojenia a výpočtov spoľahlivosti bezpečnostného reťazca.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenia

   • Toto riešenie stráženia s bezpečnosťou poskytuje efektívny spôsob, ako vybudovať bezpečnosť stroja. Tradičný Bezpečnostný modul Preventa XPSATE umožňuje vytvorenie bezpečnostného obvodu.
   • Dokumentácia poskytuje schémy zapojenia, obvodov, vysvetlenie aplikácie a výpočty bezpečnostnej spoľahlivosti. Riešenie bezpečnostného reťazca podporuje vytváranie bezpečnostnej architektúru kategórie 3 PL d EN / ISO 13849-1 a SIL 2 EN / IEC 62061 pre funkciu sledovania a ochrany.
   • Funkcie bezpečnostného zastavenia sú aktivované bezpečnostným stop tlačidlom alebo bezpečnostným riešením určené pre ochranu prístupu a zabezpečenie oblasti Otvorenie krytu je detekované bezpečnostným spínačom a spracovacím modulom. Bezpečné zastavenie 1 je aktivované spomaľovacím momentom pohonu. Po časovom oneskorení sa bezpečnostné výstupy (kategória zastavenia 1 EN IEC 60204-1) pripojené k bezpečnému torque off (STO) vstupu na jednotke pohonu deaktivujú.
  • Pridaná hodnota

   Riešenia bezpečnostného reťazca poskytujú riešenia jednotlivých bezpečnostných funkcií okolo stroja. Použitie riešenia bezpečnostného reťazca skracuje dobu potrebnú na vytvorenie bezpečnostnej funkcie tak, aby spĺňala požiadavky na hodnotenie rizika stroja. Riešenie bezpečnostného reťazca je možné modifikovať výrobkami, ktoré spĺňajú špecifické potreby stroja, a preto môžu byť použité ako šablóna pri navrhovaní bezpečnostných funkcií pre vaše zariadenie, a tým zlepšiť efektivitu, a zároveň šetriť náklady procesu.
    
    
   Každé riešenie bezpečnostného reťazca obsahuje:
    
   • Vysvetlenie architektúry a bezpečnostného reťazca
   • Elektrická schéma
   • Vvysvetlenie výpočtu
   • Výsledkom výpočtu
   • TÜV certifikát
   • Súbor projektu Sistema
  • Diferenciácia

   Koncept riešenia bezpečnostného reťazca je jedinečný pre minimalizovanie zložitosti implementácie bezpečnosti strojov. Máme pripravené riešenia pre každú bezpečnostnú funkciu strojov s možnosťou úpravy a prispôsobenia. Sú k dispozícii pre zákazníkov na celom svete s cieľom dosiahnuť certifikácie CE.