• Default Alternative Text

  Bezpečnostný modul / Spínač ochrany / Stýkač / Kat. 4 PL e, SIL 3 / Kategória Stop 0

  Pôvodný text

  Vaše obchodné výzvy

  V zhode s vašim posúdením rizík potrebujete navrhnúť stroj s bezpečnostnou funkciou monitorovania ochrany podľa PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, aby boli splnené súčasné bezpečnostné právne predpisy a normy umožňujúce zhodu CE. Ďalej potrebujete urýchliť časovo náročné procesy výberu ponuky a zaistiť dokumentáciu. Aby ste mohli skrátiť dobu uvedenia stroja na trh a zvýšiť ziskovosť pri tvorbe rozpisu materiálu, potrebujete schémy zapojení a výpočet spoľahlivosti bezpečnostného reťazca.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   • Toto riešenie monitorovania ochrany s bezpečnostným modulom poskytuje efektívny spôsob, ako zaistiť bezpečnosť stroja. Tradičný bezpečnostný modul Preventa XPSAF umožňuje vytvorenie bezpečnostného obvodu.
   • Dokumentácia obsahuje: schémy zapojenia, schematický diagram, vysvetlenie aplikácie a výpočtov bezpečnostnej spoľahlivosti. Toto riešenie bezpečnostného reťazca podporuje vytváranie bezpečnostných architektúr Kategórie 4 PL e EN/ISO13849-1 a SIL 3 EN/IEC 62061 pre funkciu monitorovania krytov.
   • Funkcia bezpečnostného zastavenia sa inicializuje aktiváciou núdzového zastavenia alebo pohyblivej ochrany a je určená na ochranu prístupu do nebezpečnej zóny. Otvorenie ochrany je detekované spínačom ochrany, ktorý je monitorovaný procesným modulom. Tento modul deaktivuje výstupy bezpečnostného modulu (kategória Stop 0 EN IEC 60204-1) a vypne napájacie napätie motora pripojené k stýkačom (K1 a K2). Motor sa točí naprázdno až do zastavenia.
  • Výhody

   Riešenia bezpečnostného reťazca poskytujú šablónu pre vyriešenie všetkých bezpečnostných funkcií okolo stroja. Použitie riešenia bezpečnostného reťazca skracuje čas potrebný k vytváraniu jednotlivých bezpečnostných funkcií a k splneniu požiadaviek na posúdenie rizík stroja. Riešenie bezpečnostného reťazca je možné upraviť pomocou produktov vhodných pre špecifické potreby stroja. Vďaka tomu je možné použiť riešenie ako šablónu pri navrhovaní bezpečnostných funkcií pre toto zariadenie, a tým zlepšiť efektivitu, a zároveň šetriť náklady.
    
   Každé riešenie bezpečnostného reťazca obsahuje:
    
   • Vysvetlenie architektúry a bezpečnostného reťazca
   • Schému zapojenia
   • Vysvetlenie výpočtu
   • Výsledok výpočtu
   • Certifikát TUV
   • Súbor projektov Sistema
  • Vychytávky

   Riešenia bezpečnostného reťazca sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovala zložitosť zavádzania bezpečnosti na strojoch. Pre každú bezpečnostnú funkciu stroja, sú pre zákazníkov usilujúcich sa o certifikáciu CE pripravené riešenia s možnosťou prispôsobenia.