Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Default Alternative Text

   Bezpečnostná riadiaca jednotka / Obojručná riadiaca stanica / Stýkač / Kat. 4 PL e, SIL 3 / Kategória Stop 0

   Pôvodný text

   Vaše podnikateľské výzvy

   V zhode s vašim posúdením rizík potrebujete navrhnúť stroj s bezpečnostnou funkciou povolenia pohybu podľa PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, aby boli splnené súčasné bezpečnostné právne predpisy a normy umožňujúce zhodu CE. Ďalej potrebujete urýchliť časovo náročné procesy výberu ponuky a zaistiť dokumentáciu.
    
   Aby ste mohli skrátiť dobu uvedenia stroja na trh a zvýšiť ziskovosť pri tvorbe rozpisu materiálu, potrebujete schémy zapojení a výpočet spoľahlivosti bezpečnostného reťazca.

   Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

   Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
   • Riešenie

    • Toto riešenie povolenia pohybu s bezpečnostnou riadiacou jednotkou poskytuje efektívny spôsob, ako zaistiť bezpečnosť stroja. Tradičná bezpečnostná riadiaca jednotka Preventa XPSMC umožňuje vytvorenie bezpečnostného obvodu.
    • Dokumentácia obsahuje: schémy zapojenia, schematický diagram, vysvetlenie aplikácie a výpočtov bezpečnostnej spoľahlivosti. Toto riešenie bepzečnostného reťazca podporuje vytváranie bezpečnostných architektúr kategórie 4 PLE EN/ISO13849-1 a SIL 3 EN/IEC 62061 pre funkciu povolenia pohybu.
    • Funkcia povolenia pohybu slúži na udržanie ruky operátora v priebehu prevádzky stroja mimo oblasti s nebezpečenstvom. Pohyb sa spúšťa, keď sú obidva pohony aktivované súčasne, zapnutím stýkačov (K1 a K2). Ak sa jedno alebo obidve tlačidlá uvoľnia, stýkače sú bez prúdu, stroj je bez napájania, až kým operátor znovu nestlačí súčasne obe tlačidlá.
   • Výhody

    Riešenia bezpečnostného reťazca poskytujú šablónu pre vyriešenie všetkých bezpečnostných funkcií okolo stroja. Použitie riešenia bezpečnostného reťazca skracuje čas potrebný na vytváranie jednotlivých bezpečnostných funkcií a na splnenie požiadaviek na posúdenie rizík stroja. Riešenie bezpečnostného reťazca je možné upraviť pomocou produktov vhodných pre špecifické potreby stroja. Vďaka tomu je možné použiť riešenie ako šablónu pri navrhovaní bezpečnostných funkcií pre váš stroj, a tým zlepšiť efektivitu a zároveň šetriť náklady.
     
    Každé riešenie bezpečnostného reťazca obsahuje:
     
    • Vysvetlenie architektúry a bezpečnostného reťazca
    • Schému zapojenia
    • Vysvetlenie výpočtu
    • Výsledok výpočtu
    • Certifikát TUV
    • Súbor projektov Sistema
   • Vychytávky

    Riešenia bezpečnostného reťazca sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovala zložitosť zavádzania bezpečnosti na strojoch. Pre každú bezpečnostnú funkciu stroja sú k dispozícii predpripravené riešenia s možnosťou úprav. K dispozícii pre zákazníkov, ktorí majú záujem o certifikáty CE.