• Default Alternative Text

  Bezpečnostný kontrolér / Spínač ochrany / Stýkač / Kat. 4 PL e, SIL 3 / Kategória Stop 0

  Pôvodný text

  Vaše obchodné výzvy

  V zhode s vašim posúdením rizík potrebujete navrhnúť stroj s bezpečnostnou funkciou monitorovania ochrany podľa PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, aby boli splnené súčasné bezpečnostné právne predpisy a normy umožňujúce zhodu CE. Ďalej potrebujete urýchliť časovo náročné procesy výberu ponuky a zaistiť dokumentáciu.

  Aby ste mohli skrátiť dobu uvedenia stroja na trh a zvýšiť ziskovosť pri tvorbe rozpisu materiálu, potrebujete schémy zapojení a výpočet spoľahlivosti bezpečnostného reťazca.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   • Toto riešenie monitorovania ochrany s bezpečnostnou riadiacou jednotkou poskytuje efektívny spôsob, ako zaistiť bezpečnosť stroja. Tradičná bezpečnostná riadiaca jednotka Preventa XPSMC umožňuje vytvorenie bezpečnostného obvodu.
   • Dokumentácia obsahuje: schémy zapojenia, schematický diagram, vysvetlenie aplikácie a výpočtov bezpečnostnej spoľahlivosti. Toto riešenie bezpečnostného reťazca podporuje vytváranie bezpečnostných architektúr Kategórie 4 PL e EN/ISO13849-1 a SIL 3 EN/IEC 62061 pre funkciu monitorovania krytov.
   • Funkcia bezpečnostného zastavenia sa inicializuje aktiváciou núdzového zastavenia alebo pohyblivého krytu, určenému k zamedzeniu prístupu do nebezpečnej zóny. Otvorenie ochrany je detekované spínačmi ochrany monitorovanými procesným modulom. Deaktivuje výstupy bezpečnostného modulu (kategória Stop 0 EN IEC 60204-1) a vypne napájacie napätie motora pripojené k stýkačom (K1 a K2). Motor sa točí naprázdno až do zastavenia.
  • Výhody

   Riešenia bezpečnostného reťazca predstavujú šablónu pre vyriešenie všetkých bezpečnostných funkcií stroja. Použitie riešenia bezpečnostného reťazca skracuje čas potrebný na vytváranie jednotlivých bezpečnostných funkcií a na splnenie požiadaviek na posúdenie rizík stroja. Riešene bezpečnostného reťazca je možné meniť pomocou výrobkov, ktoré spĺňajú špecifické potreby stroja. To znamená, že riešenie sa dá použiť ako šablóna pri navrhovaní bezpečnostných funkcií pre váš stroj. Tým môžete zlepšiť svoju efektivitu a zároveň šetriť náklady v procese.
    
   Každé riešenie bezpečnostného reťazca obsahuje:
   • Vysvetlenie architektúry a bezpečnostného reťazca
   • Schému zapojenia
   • Vysvetlenie výpočtu
   • Výsledok výpočtu
   • Certifikát TÜV
   • Súbor projektov Sistema
  • Vychytávky

   Koncept riešení bezpečnostného reťazca je jedinečný a minimalizuje zložitosť realizácie bezpečnosti na strojoch. Pre každú bezpečnostnú funkciu stroja sú k dispozícii riešenia s možnosťou úprav na mieru. K dispozícii pre zákazníkov po celom svete, ktorý majú záujem o získanie certifikácie CE.