• Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

  Jednoduché a štandardné ovládanie žeriavu

  Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

  Riešite unikátne podnikateľské problémy.

  Potrebujete vyvinúť jednoduchý štandardný žeriav sa ľahkou údržbou, bez nutnosti odborných znalostí a v súlade s európskymi bezpečnostnými normami a štandardmi.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   Architektúra zdvíhania s pevným pripojením a stýkačom TeSys je určená pre jednoduché a štandardné zdvíhacie stroje, a predstavuje prvý krok k automatizácii. Vďaka jednoduchým relé a stýkačom, ktoré umožňujú rýchle nastavenie, nie je nutná odbornosť na vysokej úrovni. Táto architektúra ponúka vysoko kompaktnú a jednoduchú inštaláciu, čo skracuje dobu potrebnú na uvedenie do prevádzky a údržbu.
  • Výhody

   • Konektivita: Systém bezdrôtového ovládania s druhým vysielačom, ktorý je vybavený displejom a programovateľnými tlačidlami pre ovládanie požadovaných funkcií.
   • Účinnosť: Testované, overené a zdokumentované architektúry (TVD) pripravené na použitie.
   • Bezpečnostná zhoda: Naše zdvíhacie riešenia sú v súlade s normou ISO EN 13849-1, a umožňujú jednoduchú certifikáciu pre ochranu osôb a tovaru.
   • Globálna podpora: Globálna podpora na pracovisku prakticky v akomkoľvek jazyku od odborníkov Schneider Electric v odbore zdvíhanie.
  • Vychytávky

   • Jednoduchá, kompaktná, bezdrôtovo riadená stýkačová architektúra.
   • Optimalizované náklady: Vysoko konkurencieschopný pomer cena / výkon.
   • Integrované bezpečnostné funkcie: Zhoda s normou EN 13849-1 Plc Kat 1.