Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

   Jednoduché ovládanie žeriavu s frekvenčným meničom

   Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

   Riešite unikátne podnikateľské problémy.

   Potrebujete maximalizovať výkon systému, a súčasne zvýšiť produktivitu a obmedziť zložitosť a priestor. Ďalej požadujete väčšie pohodlie pre žeriavnika, a súčasne chcete dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti a zvýšiť úspory energie.

   Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

   Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
   • Riešenie

    Architektúra zdvíhania s pevným pripojením a frekvenčným meničom Altivar 32 je určená pre jednoduché a štandardné zdvíhacie stroje. Toto riešenie s frekvenčným meničom ponúka vysoko kompaktnú a jednoduchú inštaláciu. Je prvým krokom na ceste k automatizácii a predstavuje odklon od tradičných reléových architektúr. Preddefinované funkcie umožňujú rýchle nastavenie frekvenčného meniča bez nutnosti hlbokých odborných znalostí.
   • Výhody

    • Konektivita: Bezdrôtový riadiaci systém (s druhým vysielačom), zahŕňa displej a programovateľné tlačidlá pre ovládanie požadovaných funkcií.
    • Účinnosť: Riešenie na báze frekvenčných meničov zabraňuje prehriatiu motorov a súčasne znižuje spotrebu energie.
    • Vopred vyvinuté zdvíhacie aplikácie pripravené na použitie s podrobnou dokumentáciou: knižnica zdvíhacích funkcií, žeriavové šablóny, testované, overené a zdokumentované architektúry (TVDA).
    • Zhoda s bezpečnostnými normami: Naše zdvíhacie riešenia sú v súlade s normou ISO EN 13849-1 a umožňujú jednoduchú certifikáciu pre ochranu osôb a tovaru.
    • Globálna podpora na pracovisku prakticky v akomkoľvek jazyku od odborníkov Schneider Electric v odbore zdvíhanie.
   • Vychytávky

    • Motory riadené meničom pre zvýšenie použiteľnosti a zníženie spotreby energie.
    • Optimalizované náklady: Táto architektúra poskytuje vysoko konkurencieschopný pomer cena / výkon.
    • Jednoduché použitie: Bezdrôtové ovládanie s núdzovým zastavením Ple Kat4.
    • Zabudovaná bezpečnosť: Zhoda s normou EN 13849-1 Plc Kat 2.