Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

   Pokročilé a škálovateľné ovládanie žeriavu

   Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

   Riešite unikátne podnikateľské problémy.

   Potrebujete znížiť náklady na inžinierske práce a maximalizovať výkon systému, pri súčasnom zachovaní flexibility a otvorenosti. Ďalej potrebujete zvýšiť rýchlosť a zlepšiť produktivitu, a súčasne dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti a zvýšiť úspory energie.

   Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

   Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
   • Riešenie

    Architektúra zdvíhania s CANopen a logickým kontrolérom M 241 je určená výrobcom žeriavových zariadení so špecializovanými odbornými znalosťami. Poskytuje inovatívne riešenia pre veľké žeriavy a špeciálne zariadenia, ktoré vyžadujú vysokú flexibilitu a modularitu, a uľahčuje adaptáciu pre požiadavky prispôsobených strojov. Spája v sebe logický kontrolér a frekvenčné meniče s integrovanou prevádzkovou zbernicou CANopen pre maximálnu flexibilitu a zjednodušenú inštaláciu. Logický kontrolér poskytuje jednoúčelové zdvíhacie funkcie pre zvýšenie produktivity žeriavu a súčasne znižuje riziko.
   • Výhody

    • Konektivita: Bezpečný bezdrôtový vzdialený prístup k vášmu prispôsobiteľnému webovému serveru pre posilnenie vašej pozície na trhu, zníženie nákladov na cestovné a čas stroja mimo prevádzku.
    • Účinnosť: Riešenie na báze frekvenčných meničov zabraňuje prehriatiu motorov a súčasne znižuje spotrebu energie. Vopred vyvinuté zdvíhacie aplikácie pripravené na použitie s podrobnou dokumentáciou, vrátane knižnice zdvíhacích funkcií, žeriavových šablón a testovaných, overených a zdokumentovaných architektúr (TVDA).
    • Zhoda s bezpečnostnými normami: Naše zdvíhacie riešenia sú v súlade s normou ISO EN 13849-1, a umožňujú jednoduchú certifikáciu pre ochranu osôb a tovaru.
    • Globálna podpora na pracovisku prakticky v akomkoľvek jazyku od odborníkov Schneider Electric v odbore zdvíhanie.
   • Vychytávky

    • Architektúra na báze logického kontroléra (PLC) s pokročilými funkciami, HMI, energetickou účinnosťou a vzdialeným prístupom.
    • Otvorenosť stroja: Webové stránky v logickom kontroléri M 241; vzdialený prístup k stroju pomocou VPN.
    • Integrovaná bezpečnosť: Zhoda s normou EN 13849-1 Plc Kat 2.
    • Energeticky úsporné: Energia z napájania pre všetky pohyby alebo návrat späť do siete (AFE); elektromer pre energetické audity.
    • Bezdrôtové ovládanie s núdzovým zastavením Ple Kat4.