• Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

  Pokročilé škálovateľné ovládanie pre prístavné STS žeriavy

  Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

  Riešite unikátne podnikateľské problémy.

  Potrebujete znížiť náklady na inžinierske práce a maximalizovať výkon systému, pri súčasnom zachovaní flexibility a otvorenosti. Ďalej potrebujete zvýšiť rýchlosť a zlepšiť produktivitu, a súčasne dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti a zvýšiť úspory energie.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   Architektúra zdvíhanie s CANopen a logickým kontrolérom M241 pre vežové žeriavy je prispôsobená pre výrobcov žeriavových zariadení so špecializovaným know-how. Poskytuje inovatívne riešenia pre vežové žeriavy, ktoré vyžadujú vysokú flexibilitu a modularitu s cieľom obmedziť úpravy potrebné na prispôsobenie strojov. Spája v sebe logický kontrolér a frekvenčné meniče s integrovanou prevádzkovou zbernicou CANopen pre maximálnu flexibilitu a zjednodušenú inštaláciu. Logický kontrolér poskytuje jednoúčelové zdvíhacie funkcie pre zvýšenie produktivity žeriavu a súčasne znižuje riziko.
  • Výhody

   • Architektúra na báze logického kontroléra (PLC) s pokročilými funkciami, HMI, ovládaním uzavretej slučky pre otáčanie, zdvíhanie a vzdialený prístup.
   • Otvorenosť stroja: Webové stránky v logickom kontroléri M 241; vzdialený prístup k stroju pomocou VPN.
   • Integrované bezpečnostné funkcie: Zhoda s normou EN 13849-1 Plc Kat 2.
   • Energetická účinnosť Elektromer pre energetické audity.
  • Vychytávky

   • Konektivita: Bezpečný bezdrôtový vzdialený prístup k vášmu prispôsobiteľnému webovému serveru pre posilnenie vašej pozície na trhu, zníženie nákladov na cestovné a času stroja mimo prevádzku.
   • Účinnosť: Riešenie na báze frekvenčných meničov zabraňuje prehriatiu motorov a súčasne znižuje spotrebu energie. Vopred vyvinuté zdvíhacie aplikácie pripravené na použitie s podrobnou dokumentáciou, vrátane knižnice zdvíhacích funkcií, žeriavových šablón a testovaných, overených a zdokumentovaných architektúr (TVDA).
   • Plnenie bezpečnostných požiadaviek: Naše zdvíhacie riešenia sú v súlade s normou ISO EN 13849-1, a umožňujú jednoduchú certifikáciu pre ochranu osôb a tovaru.
   • Globálna podpora: Globálna podpora na pracovisku prakticky v akomkoľvek jazyku od odborníkov Schneider Electric v odbore zdvíhanie.