• Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Pokročilé, škálovateľné ovládanie žeriavu vo vysoko rizikových prostrediach