• Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

  Pokročilé, škálovateľné ovládanie žeriavu vo vysoko rizikových prostrediach

  Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

  Riešite unikátne podnikateľské problémy.

  Potrebujete dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti a zvýšiť úspory energie, a súčasne znížiť náklady na inžinierske práce a maximalizovať výkon systému. Ďalej požadujete flexibilitu, otvorenosť a zvýšenú rýchlosť.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   Bezpečnostná architektúra zdvíhanie s CANopen a logickým kontrolérom M241 je prispôsobená pre výrobcov žeriavových zariadení so špecializovaným know-how. Poskytuje inovatívne riešenia pre veľké žeriavy a špeciálne zariadenia, ktoré vyžadujú vysokú flexibilitu a modularitu, a uľahčuje adaptáciu pre požiadavky prispôsobených strojov. Spája v sebe logický kontrolér a frekvenčné meniče s integrovanou prevádzkovou zbernicou CANopen pre maximálnu flexibilitu a zjednodušenú inštaláciu. Logický kontrolér poskytuje jednoúčelové zdvíhacie funkcie pre zvýšenie produktivity žeriavu a súčasne znižuje riziko.
  • Výhody

   • Konektivita: Bezpečný bezdrôtový vzdialený prístup k vášmu prispôsobiteľnému webovému serveru pre posilnenie vašej pozície na trhu, zníženie nákladov na cestovné a čas stroja mimo prevádzku.
   • Účinnosť: Riešenie na báze frekvenčných meničov zabraňuje prehriatiu motorov a súčasne znižuje spotrebu energie. Vopred vyvinuté zdvíhacie aplikácie pripravené na použitie s podrobnou dokumentáciou, vrátane knižnice zdvíhacích funkcií, žeriavových šablón a testovaných, overených a zdokumentovaných architektúr (TVDA).
   • Plnenie bezpečnostných požiadaviek: Naše zdvíhacie riešenia sú v súlade s normou ISO EN 13849-1, a umožňujú jednoduchú certifikáciu pre ochranu osôb a tovaru.
   • Globálna podpora na pracovisku prakticky v akomkoľvek jazyku od odborníkov Schneider Electric v odbore zdvíhanie.
  • Vychytávky

   • Architektúra na báze logického kontroléra (PLC) s pokročilými funkciami, HMI, regeneráciou energie a vzdialeným prístupom.
   • Otvorenosť stroja: Webové stránky v logickom kontroléri M 241; vzdialený prístup k stroju pomocou VPN.
   • Integrované bezpečnostné funkcie: Zhoda s normou EN 13849-1 Pld Kat 3.
   • Energetická účinnosť Energia z napájania pre všetky pohyby alebo návrat späť do siete (AFE); elektromer pre energetické audity.