Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Default Alternative Text

   Zabudovaný bezpečnostný servo pohon / Kódovaný magnetický spínač / Kat. 3 PL e, SIL 3 / Kategória Stop 2

   Pôvodný text

   Vaše obchodné záležitosti

   V súlade s vaším posúdením rizík potrebujete navrhnúť stroj s bezpečnostnou funkciou núdzového zastavenia, podľa požiadaviek noriem PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061. To vám umožní splniť existujúce právne, bezpečnostné predpisy a normy umožňujúce zhodu CE. Ďalej potrebujete urýchliť časovo náročné procesy výberu ponuky a zaistiť dokumentáciu. Aby ste mohli skrátiť dobu uvedenia stroja na trh a zvýšiť ziskovosť pri tvorbe rozpisu materiálu, potrebujete schémy zapojení a výpočet spoľahlivosti bezpečnostného reťazca.

   Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

   Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
   • Riešenie

    • Toto riešenie monitorovania ochrany s osvedčenými komponentami poskytuje efektívny spôsob, ako zaistiť bezpečnosť stroja. Zabudovaný bezpečnostný modul (eSM) umožňuje vytvorenie bezpečnostného obvodu.
    • Dokumentácia obsahuje: schémy zapojenia, schematický diagram, vysvetlenie aplikácie a výpočtov bezpečnostnej spoľahlivosti. Toto riešenie bezpečnostného reťazca podporuje vytváranie bezpečnostných architektúr Kategórie 3 PL c EN/ISO13849-1 a SIL 3 EN/IEC 62061 pre funkciu monitorovania krytov.
    • Funkcia bezpečnostného zastavenia sa inicializuje aktiváciou núdzového zastavenia alebo pohyblivej ochrany a je určená na ochranu prístupu do nebezpečnej zóny. 
    • Otvorenie ochrany detekuje kódovaný magnetický spínač, ktorý je monitorovaný procesorovým modulom. Potom sa na pohone inicializuje Bezpečnostné zastavenie 1, pohon spomaľuje až do zastavenia. Ak je spomalenie alebo zastavenie blokované, pohon prejde do režimu bezpečného odpojenia krútiaceho momentu.
   • Výhody

    Riešenia bezpečnostného reťazca sú navrhnuté tak, aby pokryli všetky bezpečnostné funkcie týkajúce sa stroja. Použitie riešenia bezpečnostného reťazca skracuje čas potrebný na vytváranie jednotlivých bezpečnostných funkcií a na splnenie požiadaviek na posúdenie rizík stroja.

    Riešenie bezpečnostného reťazca je možné upraviť pomocou produktov vhodných pre špecifické potreby stroja. Vďaka tomu je možné použiť riešenie ako šablónu pri navrhovaní bezpečnostných funkcií pre váš stroj, a tým zlepšiť efektivitu, a zároveň šetriť náklady.
     
    Každé riešenie bezpečnostného reťazca obsahuje:
     
    • Vysvetlenie architektúry a bezpečnostného reťazca
    • Schému zapojenia
    • Vysvetlenie výpočtu
    • Výsledok výpočtu
    • Certifikát TÜV
    • Súbor projektov Sistema
   • Vychytávky

    Riešenia bezpečnostného reťazca sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovala zložitosť zavádzania bezpečnosti na strojoch. Pre každú bezpečnostnú funkciu stroja, sú pre zákazníkov usilujúcich sa o certifikáciu CE k dispozícii riešenia pripravené na použitie.