Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Default Alternative Text

   Integrovaný bezpečnostný modul / Tlačidlo / Stýkač / Kat.4 PL e SIL 3 / kategória Stop 0

   Pôvodný text

   Vaše obchodné výzvy

   V zhode s vašim posúdením rizík potrebujete navrhnúť stroj s bezpečnostnou funkciou núdzového zastavenia podľa noriem PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, a splniť súčasné bezpečnostné právne predpisy a normy umožňujúce zhodu CE. Ďalej potrebujete urýchliť časovo náročné procesy výberu ponuky a zaistiť dokumentáciu. Aby ste mohli skrátiť dobu uvedenia stroja na trh a zvýšiť ziskovosť pri tvorbe rozpisu materiálu, potrebujete schémy zapojení a výpočet spoľahlivosti bezpečnostného reťazca.

   Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

   Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
   • Riešenie

    • Riešenie núdzového zastavenia so vstavaným bezpečnostným modulom poskytuje efektívny spôsob, ako zaistiť bezpečnosť stroja. Zabudovaný bezpečnostný modul Modicon TM3 umožňuje vytvoriť bezpečnostný obvod.
    • Dokumentácia obsahuje: schémy zapojenia, schematický diagram, vysvetlenie aplikácie a výpočtov bezpečnostnej spoľahlivosti. Toto riešenie bepzečnostného reťazca podporuje vytváranie bezpečnostných architektúr kategórie 4 PLE EN/ISO13849-1 a SIL 3 EN/IEC 62061 pre funkciu povolenia pohybu.
    • Funkcia zastavenia súvisiaca s bezpečnosťou sa aktivuje tlačidlom núdzového zastavenia, ktoré je určené na minimalizáciu následkov poruchovej udalosti. Aktivácia rozopne spínacie kontakty, ktoré detekuje procesný modul, deaktivuje výstupy bezpečnostného modulu (kategória Stop 0 EN IEC 60204-1) a vypne napájacie napätie motora pripojeného k stýkačom (K1 a K2). Motor sa točí naprázdno až do zastavenia.
   • Výhody

    Riešenia bezpečnostného reťazca poskytujú šablónu pre vyriešenie všetkých bezpečnostných funkcií okolo stroja. Použitie riešenia bezpečnostného reťazca skracuje čas potrebný na vytváranie jednotlivých bezpečnostných funkcií a na splnenie požiadaviek na posúdenie rizík stroja. Riešenie bezpečnostného reťazca je možné upraviť pomocou produktov vhodných pre špecifické potreby stroja. Vďaka tomu je možné použiť riešenie ako šablónu pri navrhovaní bezpečnostných funkcií pre toto zariadenie, a tým zlepšiť efektivitu a zároveň šetriť náklady. Každé riešenie bezpečnostného reťazca obsahuje:
    • Vysvetlenie architektúry a bezpečnostného reťazca
    • Schému zapojenia
    • Vysvetlenie výpočtu
    • Výsledok výpočtu
    • Certifikát TUV
    • Súbor projektov Sistema
   • Vychytávky

    Riešenia bezpečnostného reťazca sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovala zložitosť realizácie bezpečnosti na strojoch. Pre každú bezpečnostnú funkciu týkajúcu sa stroja sú pre zákazníkov usilujúcich sa o certifikáciu CE pripravené riešenia s možnosťou prispôsobenia.