• Default Alternative Text

  Integrovaný bezpečnostný modul / Tlačidlo / Stýkač / Kat.3 PL d SIL 2 / kategória Stop 0

  Pôvodný text

  Vaše obchodné výzvy

  V zhode s vašim posúdením rizík potrebujete navrhnúť stroj s bezpečnostnou funkciou núdzového zastavenia podľa noriem PL d EN/ISO 13849-1, SIL 2 EN/IEC 62061, a splniť súčasné bezpečnostné právne predpisy a normy umožňujúce zhodu CE. Ďalej potrebujete urýchliť časovo náročné procesy výberu ponuky a zaistiť dokumentáciu. Aby ste mohli skrátiť dobu uvedenia stroja na trh a zvýšiť ziskovosť pri tvorbe rozpisu materiálu, potrebujete schémy zapojení a výpočet spoľahlivosti bezpečnostného reťazca.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   • Riešenie núdzového zastavenia so vstavaným bezpečnostným modulom poskytuje efektívny spôsob, ako zaistiť bezpečnosť stroja. Zabudovaný bezpečnostný modul Modicon TM3 umožňuje vytvoriť bezpečnostný obvod.
   • Dokumentácia obsahuje: schémy zapojenia, schematický diagram, vysvetlenie aplikácie a výpočtov bezpečnostnej spoľahlivosti. Riešenie bezpečnostného reťazca podporuje vytváranie bezpečnostných architektúr kategórie 3 PL d EN/ISO13849-1 a SIL 2 EN/IEC 62061 pre bezpečnostnú funkciu núdzového zastavenia.
   • Funkcia zastavenia súvisiaca s bezpečnosťou sa aktivuje tlačidlom núdzového zastavenia, ktoré je určené na minimalizáciu následkov poruchovej udalosti. Aktivácia rozopne spínacie kontakty, ktoré detekuje procesný modul, deaktivuje výstupy bezpečnostného modulu (kategória Stop 0 EN IEC 60204-1) a vypne napájacie napätie motora pripojeného k stýkačom (K1 a K2). Motor sa točí naprázdno až do zastavenia.
  • Výhody

   Riešenia bezpečnostného reťazca sú navrhnuté tak, aby pokryli všetky bezpečnostné funkcie týkajúce sa stroja. Použitie riešenia bezpečnostného reťazca skracuje čas potrebný na vytváranie jednotlivých bezpečnostných funkcií a na splnenie požiadaviek na posúdenie rizík stroja. Riešenie bezpečnostného reťazca je možné upraviť pomocou produktov vhodných pre špecifické potreby stroja. Vďaka tomu je možné použiť riešenie ako šablónu pri navrhovaní bezpečnostných funkcií pre toto zariadenie, a tým zlepšiť efektivitu a zároveň šetriť náklady. Každé riešenie bezpečnostného reťazca obsahuje:
   • Vysvetlenie architektúry a bezpečnostného reťazca
   • Schému zapojenia
   • Vysvetlenie výpočtu
   • Výsledok výpočtu
   • Certifikát TÜV
   • Súbor projektov Sistema
  • Vychytávky

   Riešenia bezpečnostného reťazca sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovala zložitosť zavádzania bezpečnosti na strojoch. Pre každú bezpečnostnú funkciu týkajúcu sa stroja, sú pre zákazníkov usilujúcich sa o certifikáciu CE pripravené riešenia s možnosťou prispôsobenia.