Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Default Alternative Text

   Integrovaný bezpečnostný modul / Svetelná závora / Frekvenčný menič / Kat.3 PL d SIL 2 / kategória Stop 1

   Pôvodný text

   Vaše obchodné výzvy

   V zhode s vašim posúdením rizík potrebujete navrhnúť stroj s bezpečnostnou funkciou obvodovej ochrany podľa noriem PL d EN/ISO 13849-1, SIL 2 EN/IEC 62061, a splniť súčasné bezpečnostné právne predpisy a normy umožňujúce zhodu CE. Ďalej potrebujete urýchliť časovo náročné procesy výberu ponuky a zaistiť dokumentáciu. Aby ste mohli skrátiť dobu uvedenia stroja na trh a zvýšiť ziskovosť, pri tvorbe rozpisu materiálu potrebujete schémy zapojení a výpočet spoľahlivosti bezpečnostného reťazca.

   Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

   Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
   • Riešenie

    • Toto riešenie obvodovej ochrany s integrovaným bezpečnostným modulom poskytuje efektívny spôsob, ako zaistiť bezpečnosť stroja. Zabudovaný bezpečnostný modul Modicon TM3 umožňuje vytvoriť bezpečnostný obvod.
    • Dokumentácia obsahuje: schémy zapojenia, schematický diagram, vysvetlenie aplikácie a výpočtov bezpečnostnej spoľahlivosti. Riešenie bezpečnostného reťazca podporuje vytváranie bezpečnostných architektúr kategórie 3 PL d EN/ISO13849-1 a SIL 2 EN/IEC 62061 pre bezpečnostnú funkciu núdzového zastavenia.
    • Funkcia zastavenia súvisiace s bezpečnosťou sa inicializuje spustením bezpečnostnej svetelnej závory (ESPE typ 4) určenej na ochranu prístupu do nebezpečnej zóny. Prerušenie jedného alebo viacerých svetelných lúčov detekuje procesný modul a inicializuje na pohone Bezpečné zastavenie 1, pohyb sa spomalí. Po časovom oneskorení sa bezpečnostné výstupy (Kategória Stop 1 EN IEC 60204-1) pripojené k vstupom bezpečného vypnutia krútiaceho momentu (STO) na pohone deaktivujú.
   • Výhody

    Riešenia bezpečnostného reťazca predstavujú šablónu pre vyriešenie všetkých bezpečnostných funkcií stroja. Použitie riešenia bezpečnostného reťazca skracuje čas potrebný na vytváranie jednotlivých bezpečnostných funkcií a na splnenie požiadaviek na posúdenie rizík stroja. Riešene bezpečnostného reťazca je možné meniť pomocou výrobkov, ktoré spĺňajú špecifické potreby stroja. To znamená, že riešenie sa dá použiť ako šablóna pri navrhovaní bezpečnostných funkcií pre váš stroj. Tým môžete zlepšiť svoju efektivitu a zároveň šetriť náklady v procese. Každé riešenie bezpečnostného reťazca obsahuje:

    • Schému zapojenia
    • Vysvetlenie architektúry a bezpečnostného reťazca
    • Vysvetlenie výpočtu
    • Výsledok výpočtu
    • Certifikát TUV
    • Súbor projektov Sistema
   • Vychytávky

    Riešenia bezpečnostného reťazca sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovala zložitosť zavádzania bezpečnosti na strojoch. Pre každú bezpečnostnú funkciu stroja sú pre zákazníkov usilujúcich sa o certifikáciu CE pripravené riešenia s možnosťou prispôsobenia.