• Default Alternative Text

    Integrovaný bezpečnostný modul / Svetelná prepážka / Stýkač / Kat. 4 PL e, SIL 3 / Kategória Stop 0