• Default Alternative Text

  Integrovaný bezpečnostný modul / Svetelná prepážka / Stýkač / Kat. 4 PL e, SIL 3 / Kategória Stop 0

  Pôvodný text

  Vaše obchodné záležitosti

  V zhode s vašim posúdením rizík potrebujete navrhnúť stroj s bezpečnostnou funkciou ochrany okruhu podľa noriem PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, a splniť súčasné bezpečnostné právne predpisy a normy umožňujúce zhodu CE. Ďalej potrebujete urýchliť časovo náročné procesy výberu ponuky a zaistiť dokumentáciu. Aby ste mohli skrátiť dobu uvedenia stroja na trh a zvýšiť ziskovosť, pri tvorbe rozpisu materiálu potrebujete schémy zapojení a výpočet spoľahlivosti bezpečnostného reťazca.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   • Riešenie ochrany okruhu so vstavaným bezpečnostným modulom poskytuje efektívny spôsob, ako zaistiť bezpečnosť stroja. Zabudovaný bezpečnostný modul Modicon TM3 umožňuje vytvoriť bezpečnostný obvod.
   • Dokumentácia obsahuje: schémy zapojenia, schematický diagram, vysvetlenie aplikácie a výpočtov bezpečnostnej spoľahlivosti. Toto riešenie bezpečnostného reťazca podporuje vytváranie bezpečnostných architektúr Kategórie 4 PL e EN/ISO13849-1 a SIL 3 EN/IEC 62061 pre funkciu obvodovej ochrany.
   • Funkcie zastavenia súvisiace s bezpečnosťou sa inicializuje spustením bezpečnostnej svetelnej závory (ESPE typ 4) určenej k ochrane prístupu do nebezpečnej zóny.  Prerušenie jedného alebo viacerých svetelných lúčov detekuje procesný modul a deaktivuje výstupy bezpečnostného modulu (kategória Stop 0 EN IEC 60204-1) a vypne napájacie napätie motora pripojeného k stýkačom (K1 a K2). Motor sa točí naprázdno až do zastavenia.
  • Výhody

   Riešenia bezpečnostného reťazca poskytujú šablónu pre vyriešenie všetkých bezpečnostných funkcií okolo stroja. Použitie riešenia bezpečnostného reťazca skracuje čas potrebný na vytváranie jednotlivých bezpečnostných funkcií a na splnenie požiadaviek na posúdenie rizík stroja. Riešenie bezpečnostného reťazca je možné upraviť pomocou produktov vhodných pre špecifické potreby stroja. Vďaka tomu je možné použiť riešenie ako šablónu pri navrhovaní bezpečnostných funkcií pre toto zariadenie, a tým zlepšiť efektivitu a zároveň šetriť náklady. Každé riešenie bezpečnostného reťazca obsahuje:
   • Vysvetlenie architektúry a bezpečnostného reťazca
   • Schému zapojenia
   • Vysvetlenie výpočtu
   • Výsledok výpočtu
   • Certifikát TUV
   • Súbor projektov Sistema
  • Vychytávky

   Riešenia bezpečnostného reťazca sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovala zložitosť zavádzania bezpečnosti na strojoch. Pre každú bezpečnostnú funkciu týkajúcu sa stroja sú pre zákazníkov usilujúcich sa o certifikáciu CE pripravené riešenia s možnosťou prispôsobenia.