Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Default Alternative Text

   Integrovaný bezpečnostný modul / Spínač ochrany / Stýkač / Kat. 4 PL e, SIL 3 / Kategória Stop 0

   Pôvodný text

   Vaše obchodné záležitosti

   V zhode s vašim posúdením rizík potrebujete navrhnúť stroj s bezpečnostnou funkciou monitorovania ochrany podľa PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, aby boli splnené súčasné bezpečnostné právne predpisy a normy umožňujúce zhodu CE. Ďalej potrebujete urýchliť časovo náročné procesy výberu ponuky a zaistiť dokumentáciu. Aby ste mohli skrátiť dobu uvedenia stroja na trh a zvýšiť ziskovosť pri tvorbe rozpisu materiálu, potrebujete schémy zapojení a výpočet spoľahlivosti bezpečnostného reťazca.

   Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

   Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
   • Riešenie

    • Toto riešenie monitorovania krytov s integrovaným bezpečnostným modulom poskytuje efektívny spôsob, ako zaistiť bezpečnosť stroja. Zabudovaný bezpečnostný modul Modicon TM3 umožňuje vytvoriť bezpečnostný obvod.
    • Dokumentácia obsahuje: schémy zapojenia, schematický diagram, vysvetlenie aplikácie a výpočtov bezpečnostnej spoľahlivosti. Toto riešenie bezpečnostného reťazca podporuje vytváranie bezpečnostných architektúr Kategórie 4 PL e EN/ISO13849-1 a SIL 3 EN/IEC 62061 pre funkciu monitorovania krytov.
    • Funkcie bezpečnostného zastavenia sa inicializuje aktiváciou pohyblivého krytu a je určená k zamedzeniu prístupu do nebezpečnej zóny. Otvorenie ochrany je detekované spínačom ochrany, ktorý je monitorovaný procesorovým modulom. Tento modul deaktivuje výstupy bezpečnostného modulu (kategória Stop 0 EN IEC 60204-1) a vypne napájacie napätie motora pripojené k stýkačom (K1 a K2). Motor sa točí naprázdno až do zastavenia.
   • Výhody

    Riešenia bezpečnostného reťazca predstavujú šablónu pre vyriešenie všetkých bezpečnostných funkcií stroja. Použitie riešenia bezpečnostného reťazca skracuje čas potrebný na vytváranie jednotlivých bezpečnostných funkcií a na splnenie požiadaviek na posúdenie rizík stroja. Riešenie bezpečnostného reťazca je možné upraviť pomocou produktov vhodných pre špecifické potreby stroja. Vďaka tomu je možné použiť riešenie ako šablónu pri navrhovaní bezpečnostných funkcií pre váš stroj, a tým zlepšiť efektivitu, a zároveň šetriť náklady. Každé riešenie bezpečnostného reťazca obsahuje:

    • Vysvetlenie architektúry a bezpečnostného reťazca
    • Schému zapojenia
    • Vysvetlenie výpočtu
    • Výsledok výpočtu
    • Certifikát TUV
    • Súbor projektov Sistema
   • Vychytávky

    Riešenia bezpečnostného reťazca sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovala zložitosť zavádzania bezpečnosti na strojoch. Pre každú bezpečnostnú funkciu stroja, sú pre zákazníkov usilujúcich sa o certifikáciu CE pripravené riešenia s možnosťou prispôsobenia.