• Default Alternative Text
  Pre nemocnice, dátové centrá, priemyselné zariadenia, atď.

  VYHRADENÉ RIEŠENIA SO ZÁLOŽNÝM GENERÁTOROM PRE KRITICKÉ APLIKÁCIE

  Default Alternative Text

  Výzvy

  Ochrana a prepínanie na záložný generátor v kritických zariadeniach

  Nemocnice, dátové centrá a ďalšie kritické zariadenia musia pracovať 24 hodín a 7 dní v týždni. Najdôležitejšími charakteristikami ich energetických systémov sú dostupnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť. Tieto organizácie sa v prípade výpadku spoliehajú na udržanie prevádzky pomocou generátorov, ktoré musia reagovať a nabehnúť rýchlo za akýchkoľvek podmienok.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu generátora.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   • Kontinuita: Istič Compact alebo Masterpact s ochranou Micrologic ponúka meranie a diagnostiku.
   • Predchádzanie vypnutia v priebehu prenosu: Istič a prepínač dieslového generátora vydrží celkový skratový prúd, umožňuje selektivitu a zároveň zabezpečuje, že nedôjde k žiadnemu blokovaniu.
   • Paralelné pripojenie dieselgenerátora: Zvyšuje pohotovostný výkon, kompenzuje nedostupnosť generátora.