• Default Alternative Text

  Pokročilé automatické riadenie vozidiel

  Default Alternative Text

  Riešite unikátne podnikateľské problémy.

  Aby ste zaistili spokojnosť zákazníkov, potrebujete dodávať bezpečnejšie, efektívnejšie a spoľahlivejšie stroje za nižšiu cenu a v rýchlejších termínoch. Testované, overené a zdokumentované architektúry (TVDA) vám pomôžu rýchlo vytvoriť automatizačné riešenia od návrhu a technické prípravy až po inštaláciu a dokumentáciu. Skráťte čas potrebný na návrh, inštaláciu a uvedenie do prevádzky pomocou flexibilnej a validovanej architektúry, ktorá je pripravená k okamžitému použitiu.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   Kompaktné riešenie so zbernicou CANopen a logickým kontrolérom M 241 TVDA je určené pre sofistikované aplikácie automaticky riadených vozidiel. Systém zahŕňa frekvenčné meniče a servopohony pracujúce v režimoch regulácie krútiaceho momentu alebo regulácie otáčok/polohy. Pre zaistenie bezpečností ponúka systém riešenia núdzového zastavenia používajúci integrovaný bezpečnostný modul Modicon TM3. Integrovaná funkcia Ethernet WebVisu umožňuje vytvárať užívateľsky definované webové stránky v jazyku HTML 5 v rámci softvéru SoMachine pre platformovo nezávislú webovú vizualizáciu.
  • Výhody

   • Autonómne riadiace systémy s bezdrôtovou komunikáciou.
   • Prispôsobiteľné a flexibilné systémy pre tvorbu ekonomických riešení.
   • Otvorenosť a flexibilita s rôznymi možnosťami konektivity.
   • Architektúry pripravené na použitie, s prednastaveným programovateľným PLC a šablónou projektov HMI:
   • Komplexná dokumentácia systému so zoznamom častí a schémami zapojení.
   • Device ModulesTM zariadenia pre rýchle a jednoduché prispôsobenie systému.
   • Jeden softvérový balík pre konfiguráciu a údržbu celého systému.
   • Zabudované vizualizačné funkcie zahŕňajú platformovo neutrálne, užívateľsky definované webové stránky.
   • Plný vzdialený prístup k programovaniu, ovládanie a monitorovanie.
  • Vychytávky

   • Jedinečné riešenia TVDA minimalizujú úsilie vo všetkých fázach vývojového procesu.
   • Dopredu nakonfigurovaná architektúra pripravená na použitie pre rýchly návrh a nastavenie procesu automatizácie.
   • Plná interoperabilita a vysoká spoľahlivosť systému vďaka použitiu špičkových produktov Schneider Electric a dôkladná funkčná validácia architektúry.