• CN6 VO, up close view of plugs
  Riešenie výkonných automatizovaných systémov pre ovládanie pohybu a rozsiahle aplikácie ovládacej logiky, predstavuje až 16 synchronizovaných osí na pohybovej zbernici Sercos.

  Riešenie TVDA pre stredné a veľké riadiace aplikácie

  Dvaja zamestnanci sa v potravinárskom podniku na plnenie fliaš radia o udržateľnosti.

  Výzvy

  Výrobcovia strojov nestále hľadajú inovatívne spôsoby navrhovania a výroby účinnejších a úspornejších zariadení za kratší čas. Aby ste skrátili čas venovaný inžinierstvu, inštalácia automatizačného systému musí byť jednoduchá a použitie efektívne. To vyžaduje vysokú mieru predpripravenosti, jednoduchú recyklovateľnosť softvérových komponentov a silnú podporu pre rýchle a jednoduché prispôsobenie.
  Zariadenie na výrobu potravín a nápojov, ovládanie strojov, riadenie distribúcie.

  Riešenie TVDA pre stredné a veľké riadiace aplikácie

  Vyberte najefektívnejšie riešenia automatizácie pre váš stroj.