• Default Alternative Text
  Ľahko budujte automatizačné riešenia s architektúrou pre automaticky riadené vozidlá

  Riešenie pre automaticky riadené vozidlá

  Pôvodný text

  Výzvy

  Automaticky riadené vozidlá (AGV) nahrádzajú prácu tradične vykonávanú pracovníkmi. AGV sú často kľúčom k návrhu vysoko flexibilných produktových tokov, pretože znižujú mzdové náklady, zlepšujú bezpečnosť a obmedzujú škody na výrobkoch a zariadeniach.
  Pôvodný text

  Riešenie pre automaticky riadené vozidlá

  Inteligentné riešenia pre aplikácie automaticky riadených vozidiel