• Default Alternative Text
  Vyberte najefektívnejšie riešenia bezpečnostného reťazca pre váš stroj.

  Bezpečnostné funkcie obvodovej ochrany

  Pôvodný text

  Výzvy

  Funkcie obvodovej ochrany slúžia k ochrane priestoru okolo stroja. Je možné použiť ju aj na zastavenie stroja (kategória Stop 0, 1 alebo 2), a to priamo, alebo vytvorením pracovnej zóny v ktorej stroje nevykonáva pohyby špecifickou rýchlosťou, s točivým momentom alebo v polohe, ktorá by mohla operátora zraniť. Táto funkcia sa bežne používa vtedy, keď operátori potrebujú vykonávať pravidelné zásahy v priestore stroja.
  Pôvodný text

  Bezpečnostné funkcie obvodovej ochrany

  Vyberte najefektívnejšie riešenia bezpečnostného reťazca pre váš stroj.