• Default Alternative Text
  Zaistenie udržateľnej efektivity pre výrobcov dieslových agregátov.

  OCHRANA A KONTROLA POHOTOVOSTNÉHO GENERÁTORA

  Pôvodný text

  Výzvy

  Vypadok napájania závodu môže ohroziť personál, narušiť kritické činnosti a spôsobiť ekonomické straty. Záložný generátor pri takejto udalosti poskytne dočasnú službu. Je potrebné zaistiť jeho spoľahlivú ochranu pred elektrickými poruchami pomocou spoľahlivého prepínania medzi sieťou a dieslovým agregátom.
  Ekologické mestá budúcnosti, inteligentné mesto, inteligentné budovy

  Vyhradené riešenia s dieslovým agregátom

  Spoľahlivá ochrana a prepínanie prenosu

  Fakty

  • Pôvodný text Odborná technická podpora vám pomôže vybrať správne produkty pre vaše aplikácie.
  • Zelená ikona Schneider One Kompletný rad výrobkov určených pre špecifikáciu vášho elektrického zariadenia.
  • Modrá ikona zeme Celosvetová dostupnosť produktov v blízkosti vašich výrobných závodov.
  • Pôvodný text Partnerstvo pre spoluprácu v oblasti návrhu a logistických služieb.
  • Pôvodný text Prispôsobené produkty vrátane ističov s konkrétnymi vypínacími krivkami určenými pre ochranu dieslových generátorov.