• Default Alternative Text
  Vyberte najefektívnejšie riešenia bezpečnostného reťazca pre váš stroj.

  Bezpečnostné funkcie povolenia pohybu

  Pôvodný text

  Výzvy

  Funkcie povolenia pohybu sú určené pre spustenie pohybu stroja, aby sa zaistilo, že počas pohybu nie je v nebezpečnej oblasti stroja obsluha. Pomocou tejto funkcie je možné tiež riadiť nastavovanie, údržbu a opravu stroja v tesnej blízkosti nebezpečných oblastí pri stroji alebo v jeho vnútri.
  Pôvodný text

  Bezpečnostné funkcie povolenia pohybu

  Vyberte najefektívnejšie riešenia bezpečnostného reťazca pre váš stroj.