• Dáta sa stretávajú s prírodou Prípadová štúdia Green Mountain

  Spoločnosť Green Mountain využíva silu prírody vo svojom bezpečnom dátovom centre, hlboko vnútri hory v Nórsku.

  Dvaja muži sa pozerajú do notebooku v dátovom centre

  Výzvy

  Potrebujete dátové centrá, ktoré držia krok s dnešným tempom podnikania na báze cloudu a spracovaním veľkých objemov dát. Toto dátové centrum musí byť spoľahlivé, efektívne a škálovateľné, a musí uchovávať vaše dáta v bezpečí. Ak chcete riadiť výkonnosť vášho podniku, potrebujete byť schopní monitorovať a kontrolovať celú svoju fyzickú infraštruktúru prostredníctvom automatizácie a integrácie riadenia dátového centra. Ďalej potrebujete zjednodušiť a zrýchliť plánovanie, navrhovanie a budovanie vašich dátových centier.
  Produktová fotka muža stojaceho v IT serverovej miestnosti.

  Dátové centrá a siete

  Špičkové riešenia fyzickej infraštruktúry pre celé dátové centrum a jeho životný cyklus