Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Man reviewing sustainability reporting, big data analytics on multiple computer screens.
   Schneider Electric poskytuje riešenia špecifických problémov vodohospodárskeho priemyslu.

   Schneider Electric poskytuje riešenia špecifických problémov vodohospodárskeho priemyslu.

   Voda unikajúca zo zdroja medzi dvomi veľkými potrubiami, vodné hospodárstvo.

   Výzvy

   Efektívna modernizácia zastaralej infraštruktúry Minimalizácia závislosti a vplyvov spotreby energie Vyváženie výdavkov a príjmov Zhoda s novou legislatívou Lepšie reakcie na mimoriadne udalosti Zabezpečenie, bezpečnosti a ochrany ľudí
   Letecký snímok zariadenia na úpravu vody v Dekalb Illinois, vodné hospodárstvo.

   Exkluzívne riešenie Smart Water

   Použitie dát pre zvýšenie účinnosti, životnosti a spoľahlivosti zariadení

   Fakty

   • Pôvodný text SWAN, Fórum pre inteligentné vodovodné siete, je miestom stretávania sa čelných predstaviteľov v oblasti vodného hospodárstva s viac ako 70 členmi z 22 krajín. Schneider Electric je zakladajúcim členom tejto dôležitej organizácie.
   • Pôvodný text S približne 300 odborníkmi zaoberajúcimi sa týmto odborom sme využili naše skúsenosti a znalosti na navrhnutie na mieru šitých riešení pre riešenie špecifických problémov, ktorým čelia naši zákazníci.
   • Pôvodný text Schneider Electric má centrum výskumu a vývoja určené pre rozvoj riešení Smart Water