• Default Alternative Text

  Riešenie pre monitorovanie povodia rieky

  Zmiernite riziko a dopad povodní

  vodné kanály vykopané v poli

  Výzvy

  Povodeň nie je len veľmi nákladná v dodatočných nákladoch, ale riziká pre spoločnosť z nečistôt a znečisťujúcich látok predstavujú dokonca ešte väčšiu hrozbu. Dnešní odborníci v oblasti vodného priemyslu čelia rastúcim požiadavkám na skúmanie nových spôsobov zmierňovania rizík a dopadu povodní pre zistenie bezpečnosti ľudí.
  Predvolený alternatívny text

  Riešenie pre monitorovanie povodia rieky

  Predpovedajte miesta povodní a efektívne riaďte systémy zberu údajov