• Default Alternative Text
  Riadenie prevádzky vodovodnej siete presahujúcej systém SCADA

  Optimalizujte siete

  Predvolený alternatívny text

  Výzvy

  Distribučný sektor musí byť efektívnejší v tom, ako spravuje vodovodné siete, ale tradičné systémy SCADA často zobrazujú údaje, ktoré neumožňujú operátorom vodovodných sietí pochopiť celkovú sieťovú infraštruktúru. Plná viditeľnosť so sebou nesie závislosť na externých oddeleniach, čo nie je efektívne pre kritické situácie vyžadujúce rýchlu odozvu a rozhodnutie operátora.
  Predvolený alternatívny text

  Riešenia pre optimalizáciu siete

  Pomáhame premeniť systém SCADA na výkonný nástroj na prevádzkovanie a rozhodovanie pre vodárenské podniky