• Man reviewing sustainability reporting, big data analytics on multiple computer screens.

  Riešenie pre čističky odpadových vôd

  • Realizovaný projekt

   Úpravovňa Fritzen, Rakúsko
    
   Správa siete: Optimalizácia procesov mení čističku odpadových vôd zo spotrebiteľa energie na výrobcu zelenej energie

  • Realizovaný projekt

   Hunter Water, Austrália
    
   Najväčšie zariadenie na úpravu odpadových vôd v oblasti Newcastle chcelo efektívne zrekonštruovať svoju zastaranú infraštruktúru s cieľom splniť prísnejšie právne predpisy v oblasti životného prostredia, všetko v pevne stanovenej lehote ôsmich týždňov

  • Realizovaný projekt

   Wide Bay Water, Austrália
    
   Pozrite sa, ako riešenie PlantStruxure™ Schneider Electric pomohlo tejto čističke odpadových vôd znížiť spotrebu energie v ich najväčšej úpravovni o 12,5 %

  • Realizovaný projekt

   Oddelenie verejných vecí v Carson City, USA
    
   Naša štandardná platforma pre energetiku pomohla Carson City vykonať zlepšenie v oblasti prevádzkovej účinnosti, ktorá šetrí peniaze a zvyšuje produktivitu

   Získajte viac informácií
   Default Alternative Text
   Predvolený alternatívny text

   Výzvy

   - Splnenie stále prísnejšej legislatívy - Riešenie zastaralej infraštruktúry s obmedzeným rozpočtom - Znižovanie prevádzkových nákladov - Rozširovanie kapacity v rámci obmedzeného priestoru - Zmierňovanie dopadu odchodu pracovnej sily do dôchodku a zložitosť procesu úpravy - Riadenie dopadu uvoľňovania koncentrovaného soľného roztoku na životné prostredie
   Letecký snímok zariadenia na úpravu vody v Dekalb Illinois, vodné hospodárstvo.

   Riešenie pre čističky odpadových vôd

   Naše globálne skúsenosti vám pomáhajú plniť predpisy a ciele účinnosti

   Pridaná hodnota

   • Ikona zeme Globálny špecialista Svetový líder v oblasti riadenia energií so skúsenosťami s riadením čističiek odpadových vôd rôznych veľkostí
   • Predvolený alternatívny text Medzinárodne uznávané riešenia Napájame, automatizujeme a spravujeme dve z najväčších čističiek odpadových vôd na svete, a to v Mexiku a vo Francúzsku