Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Aerial View Of Water Treatment Plant In Dekalb Illinois, water management.

   Vodohospodárstvo a odpadové vody

   Spoločnosti v odbore odsoľovania vôd a čistenia odpadových vôd poskytujú čistú vodu ľuďom po celom svete. Pomáhame vám to robiť bezpečne a efektívne.

   Spusťte váš projekt
   • Zákaznícke referencie a zdroje Anglian Water: Udržovanie tečúcej vody

    Anglian Water je najväčšia spoločnosť pôsobiaca v oblasti vodohospodárstva a odpadových vôd v Anglicku. Sledujte, ako integrovaný systém riadenia netesnosti a tlaku pomáha tomuto podniku znižovať náklady na riadenie straty vody a plniť dodržiavanie regulačných procesov.

   • ČOV Fritzens v Tirolsku, Rakúsko: Realizácia čistej nulovej spotreby energie

    Zistite, ako optimalizácia zmenila zariadenie na úpravu odpadových vôd Fritzens zo spotrebiteľa energie na výrobcu energie, a to vďaka riešeniam Schneider Electric.

    Získajte viac informácií
    Default Alternative Text
   • Obchodný prípad Odsoľovacie zariadenie v Sydney: Využívanie komplexného nákupu pre akékoľvek potreby elektrickej energie, automatizácie a hospodárenia s energiou

    Energetické úspory odsoľovacieho zariadenia v Sydney so spotrebou 250 miliónov litrov vody za deň činí približne 1500 MWh za mesiac vďaka nášmu homogénnemu systému riadenia procesu s hladkou integráciou komponentov.

    Získajte viac informácií
    Default Alternative Text
   • Biela kniha Tri kroky k zníženiu celkových nákladov na vlastníctvo v čerpacích systémoch

    Náklady na využívanie elektriny sa stali rastúcou súčasťou celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) pre priemyselné čerpacie systémy. Tento materiál vysvetľuje, ako vám Schneider Electric môže pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo s obmedzenými investíciami.

    Získajte viac informácií
    Hydro electric dam with grassland and hills, water management, energy efficiency.
    Voda unikajúca zo zdroja medzi dvomi veľkými potrubiami, vodné hospodárstvo.

    Výzvy

    Schneider Electric poskytuje špecifické riešenia pre riešenie problémov vodohospodárskeho priemyslu odpadových vôd, vrátane: - Účinne modernizácie zastaralé infraštruktúry - Znižovanie spotreby energie a prevádzkových nákladov - Možnosti lepšieho riadenia súladu s novou legislatívou - Lepšie reakcie na mimoriadne udalosti - Zavedenie technológie pre riešenia výmeny pracovnej sily - Zaistenie zdravia, bezpečnosti a ochrany ľudí
    Letecký snímok zariadenia na úpravu vody, vodné hospodárstvo.

    Riešenie pre vodohospodárstvo a odpadové vody

    Šetrí až 30 % energie po celú dobu vodného cyklu