Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Aerial View Of Water Treatment Plant In Dekalb Illinois, water management.

   Vodohospodárstvo a odpadové vody

   Spoločnosti v odbore odsoľovania vôd a čistenia odpadových vôd poskytujú čistú vodu ľuďom po celom svete. Pomáhame vám to robiť bezpečne a efektívne.

   Preskúmajte našu ponuku
   • Zákaznícke referencie a zdroje Anglian Water: Udržovanie tečúcej vody

    Anglian Water je najväčšia spoločnosť pôsobiaca v oblasti vodohospodárstva a odpadových vôd v Anglicku. Sledujte, ako integrovaný systém riadenia netesnosti a tlaku pomáha tomuto podniku znižovať náklady na riadenie straty vody a plniť dodržiavanie regulačných procesov.

   • ČOV Fritzens v Tirolsku, Rakúsko: Realizácia čistej nulovej spotreby energie

    Zistite, ako optimalizácia zmenila zariadenie na úpravu odpadových vôd Fritzens zo spotrebiteľa energie na výrobcu energie, a to vďaka riešeniam Schneider Electric.

    Získajte viac informácií
    Default Alternative Text
   • Obchodný prípad Odsoľovacie zariadenie v Sydney: Využívanie komplexného nákupu pre akékoľvek potreby elektrickej energie, automatizácie a hospodárenia s energiou

    Energetické úspory odsoľovacieho zariadenia v Sydney so spotrebou 250 miliónov litrov vody za deň činí približne 1500 MWh za mesiac vďaka nášmu homogénnemu systému riadenia procesu s hladkou integráciou komponentov.

    Získajte viac informácií
    Default Alternative Text
   • Biela kniha Tri kroky k zníženiu celkových nákladov na vlastníctvo v čerpacích systémoch

    Náklady na využívanie elektriny sa stali rastúcou súčasťou celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) pre priemyselné čerpacie systémy. Tento materiál vysvetľuje, ako vám Schneider Electric môže pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo s obmedzenými investíciami.

    Získajte viac informácií
    Hydro electric dam with grassland and hills, water management, energy efficiency.
    Voda unikajúca zo zdroja medzi dvomi veľkými potrubiami, vodné hospodárstvo.

    Výzvy

    Schneider Electric poskytuje špecifické riešenia pre riešenie problémov vodohospodárskeho priemyslu odpadových vôd, vrátane: - Účinne modernizácie zastaralé infraštruktúry - Znižovanie spotreby energie a prevádzkových nákladov - Možnosti lepšieho riadenia súladu s novou legislatívou - Lepšie reakcie na mimoriadne udalosti - Zavedenie technológie pre riešenia výmeny pracovnej sily - Zaistenie zdravia, bezpečnosti a ochrany ľudí

    Fakty

    • Modrá ikona zeme Viac ako 40 % svetovej populácie žije s neustálym nedostatkom vodných zdrojov
    • Modrá ikona pitnej vody Predpokladá sa, že potreba vody vzrastie o viac a ako 55 %
    • Modrá ikona zeme Európa -Afrika Viac ako 50 % povrchovej vody v Európe je pod úrovňou dobrého ekologického stavu
    • Modrá ikona všeobecného ohrozenia Ročné straty vody v USA následkom významných únikov je 6 Gm3 (zásobovanie 200 miliónov obyvateľov)
    • Modrá ikona energie 8 % globálnej energie spotrebujú čistiace a distribučné procesy v oblasti vodohospodárstva a odpadových vôd
    • Modrá ikona blesku V uplynulých 20 rokoch sa zvýšil počet povodní štvornásobne

    Pridaná hodnota

    • Predvolený alternatívny text Maximálne využitie vášho majetku a vodných zdrojov Pomáhame danému odvetviu pri non-stop úprave a dodávke bezpečnejšej vody, s nižšími prevádzkovými nákladmi a nižšou spotrebou energie
    • Ikona EcoXpert Prinášame účinnosť po celú dobu vodného cyklu Schneider Electric je globálny hráč v oblasti technológie s produktami, riešeniami a službami, ktoré pokrývajú akékoľvek aplikácie od terénu až po podnikovú úroveň. Máme referencie v každej oblasti vodného cyklu, ktoré dokladajú naše výsledky.