Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Default Alternative Text
   Inteligentné riešenia a služby pre mestá

   Mestská infraštruktúra, podľa odborov

   Pôvodný text

   Naše riešenia pre mestské oddelenia

   Prečo spolupracovať so spoločnosťou Schneider Electric?

   • Ikona pre nástroje
Unikátne problémy, špecializované riešenia. Naše odborné koncepty riešia aktuálne problémy a najkritickejšie oblasti. Riešenie pre mestské útvary zahŕňajú energetiku, vodné hospodárstvo, správu budov, dopravu a verejné služby.
   Pôvodný text

   Komplexný prístup

   Mestá súperia o hospodársky rast: proti sebe navzájom, proti extrémnym hrozbám a dokonca aj sami medzi sebou. Úspech vyžaduje komplexné riešenia, ktoré riešia potreby naprieč všetkými mestskými útvarmi, umožňujú spoluprácu globálnych a lokálnych partnerov a spoliehajú sa na otvorenú dátovú integráciu.