Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Default Alternative Text

   Titanium - Riešenia pre infraštruktúru inteligentného merania

   light shining through a bundle of fiberoptic cables

   Výzvy

   Dodávatelia čelia rastúcej komplexnosti pri prevádzkovaní sietí a tlaku využívať existujúce zdroje inteligentnej siete. Musia maximalizovať svoje znalosti na všetkých úrovniach siete. Pokročilé meracie infraštruktúry (AMIs) im ponúkajú možnosti pre získanie a analyzovanie nameraných údajov z koncových bodov siete. To dodávateľom energií umožňuje prevádzkovať inovatívne programy pre manažovanie požiadaviek a zapojiť zákazníkov do efektívnejšieho využívania elektriny.

   Kompletné, integrované riešenie

   Default Alternative Text
   • Riešenia

    Titanium je kompletný súbor moderných meracích riešení navrhnutých špeciálne tak, aby plnili všetky požiadavky na meranie spotreby, ktoré môže inteligentná sieť vyžadovať.

    • Nasadenie:  Plánujte, rozvrhnite si a sledujte, aby ste minimalizovali zásoby, optimalizovali pracovnú silu a zabezpečili úspešné nasadenie.
    • Údržba:  Inteligentné analytické nástroje a možnosti predaja prepojené so systémami riadenia zákazky.
    • Prevádzka:  Pokročilé ad-hoc nástroje na zhromažďovanie informácií inteligentného merania na spoľahlivej a pravidelnej báze, s ovládaním na diaľku.
   • Kľúčové fakty

    Najpokročilejšie služby: Analýza existujúcich meracích procesov pre prispôsobenie novej technológie, sledovanie procesu zavádzania infraštruktúry a každodennej prevádzky a údržby, pre zaistenie merania kritických informácií.

    Najvyspelejšie nástroje: Poskytovanie služieb inteligentného merania a maximálne využívanie súčasných informačných technológií ponúka pokročilé nástroje, ktoré garantujú spoľahlivú AMI implementáciu a prevádzku spolu s technológiami inteligentného merania v jedinom riešení.
   • Hlavné výhody

    Špičkové technológie: Používaním najpokročilejšej IT technológie poskytujeme plne cloudové virtualizované architektúry, ľahko rozšíriteľné od stoviek až na tisíc a viac ako 13 miliónov prístrojov.

    Kybernetická bezpečnosť Sledovanie tých najnáročnejších princípov kyber bezpečnosti a súkromie informácií je kľúčovým faktorom. Krytpovanie každej informácie, vrátane meraných hodnôt, bezpečnostných prístupových kódov alebo certifikátov.

    Spoľahlivá prevádzka: Výkon na najvyššej úrovni služieb. Perfektná rovnováha medzi najpokročilejšími a najspoľahlivejšími prevádzkovými technológiami a informačnými technológiami.

   Výhody

   • Technik sa pozerá na inštaláciu inteligentného merania

    Efektívne nasadenie. Plánujte a sledujte nasadenie vášho AMI, minimalizujte oneskorenia a urýchľujte pokrok.

   • počítačový monitor zobrazuje smart metering softvér

    Efektívna prevádzka. Udržujte infraštruktúru vášho inteligentného merania v prevádzke tým, že zachytávate zle fungujúce časti a opravujete ich zabudovaným OTRS.

   • elektromer pre inteligentné meranie

    Platforma merania a diagnostiky. Podpora rôznych meracích technológií v rámci rovnakého prevádzkového prostredia.

   • technik s notebookom v rozvodni elektrickej distribúcie

    Efektívne služby. Poskytujte svoje služby v oblasti merania v závislosti od vašej obchodnej stratégie a potrieb na najvyššej možnej úrovni.