Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Technicians at control panels, energy management, power management.

   Vzdialené terminálové a riadiace jednotky

   Technician at monitors reviewing big data analytics, sustainability reporting, energy management software.

   Problémy

   Prevádzka siete a správa majetku je závislá na schopnostiach vzdialeného monitoringu a riadenia siete. Špeciálne produkty pre náročné elektrické prostredia sú nutnosťou. Efektívna stratégia riadenia môže zahŕňať rôzne architektúry, staršie protokoly a médiá.
   • Riešenie

    Naše portfólio RTU, vrátane Saitel DR, Saitel DP a C264, vám pomáha vytvoriť najflexibilnejšie a najrobustnejšie riešenie pre automatizáciu vašej siete.

    • Samostatné RTU
    • Distribuované I/O
    • Dátové koncentrátory
    • Prevodníky protokolu
    • Systémy automatizácie rozvodní
   • Kľúčové vlastnosti

    • Spoľahlivosť: Bezpečné a robustné RTU chráni váš sieťový majetok
    • Interoperabilný: Výkonné portfólio štandardných a starých komunikácií.
    • Jednoduché: Užívateľsky jednoduché, škálovateľné riešenia
    • Podporujúce budúci rozvoj: Založené na štandardoch a silných záväzkoch k rozvoju našich produktov.
   • Výhody

    • Robustné hardvérové platformy.
    • Otvorené, interoperabilné riešenia na báze štandardov a šablón.
    • Intuitívne a flexibilné technické nástroje.
    • Kybernetická bezpečnosť integrovaná v každom RTU.
    • Miestne odborné znalosti, služby a podpora.
   Riadiace panely v serverovni, prevádzku dátových centier, správa dátových centier

   Od jednotlivých RTU až po kompletné systémy

   Prínosy

   • Elektráreň využívajúca obnoviteľnú slnečnú energiu a rozvodňa

    Modernizujte a ešte viac chráňte svoju energetickú sieť

   • Stavebný robotník opierajúci sa o zábradlie, zatiaľ čo hovorí do vysielačky, konzultácie pre udržateľnosť, vodné hospodárstvo, vody a odpadovej vody

    Zjednodušte úlohy prevádzky a údržby siete

   • Kybernetická bezpečnosť, dotyková obrazovka

    Získajte integrovanú kybernetickú bezpečnosť

   • Technici používajúci ovládací panel, softvér pre riadenie energií, prevádzku dátových centier

    Využite profesionálne služby lokálneho servisu a technickej podpory