Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • sunset behind elecrrical power distribution towers
   Automatické elektrické zariadenia určené pre kompletnú ochranu elektrických sietí

   Kompletná ochrana pre vašu sieť

   lighthouse at sunset, transportation safety solutions

   Problémy

   Maximalizujte dodávky energií a zároveň chráňte zdravie a majetok 

   • Vaše ochrany musia zlepšovať prevádzkové zabezpečenie a bezpečnosť personálu. Musia zaisťovať spoľahlivosť vďaka časom overeným prevádzkovým princípom s najlepšími certifikáciami a podľa štandardov kvality. Tiež vám musia umožňovať integrovať nové štandardy a obnoviteľnú energiu a zároveň riadiť náklady
   • Riešenie

    Ochranné relé MiCOM a Sepam, ktoré používajú veľké energetické spoločnosti po celom svete sú prvou voľbou pre ochranu, riadenie, meranie, monitorovanie a komunikáciu. Po zabudovaní do akéhokoľvek riadiaceho systému predstavuje táto ochrana dôležitú súčasť vašej rozvodne. Vytvárame schémy, ktoré obsahujú overené algoritmy a riadia sa najnovšími normami pre bezpečnosť, zebezpečenie a komunikáciu Poskytujeme vám prvotriedne, medzinárodne uznávané riešenie.

   • Výhodný návrh

    Naša ucelené ponuka ochrán vám neustále poskytuje informácie, aby ste mohli dané zariadenie prevádzkovať inteligentne a nepretržite.

    • Rozšíriteľné funkcie a hardvér nákladovo efektívnym spôsobom vyhovie vašim náročným požiadavkám
    • Všestranný hardvér a on-line nástroje na riadenie ochrán zaistia jednoduchú konfiguráciu a inštaláciu
    • Služby môžu byť v podobe jednoduchých konzultácií a kompletného návrhu schém
    • Prediktívna údržba minimalizuje riziká a skracuje servisný čas
   • Výhody

    Bezpečné, zabezpečené, spoľahlivé a praktické

    • Zabezpečené zariadenia na základe riadenia prístupu podľa roli (RBAC) v súlade s IEC 62351
    • Obmedzovanie a zaznamenávanie úmyselného, náhodného alebo chybného prístupu k údajom konfigurácie ochrán
    • Nezávislé siete Ethernet s duálnou IP pre fyzické oddelenie
    • Voľbu medzi IEC 61850 Vydanie 1 alebo Vydanie 2 umožňujú jednoduché zmeny nastavení
    • Najnovšia redundancia pre plynulú dátovú komunikáciu (IEC 62439 na PRP alebo HSR)
    • Ochrana proti oblúkovému výboju svetovej triedy a SIL 2 zlepšujú prevádzkovú bezpečnosť
   Inžinier s notebookom pri paneli automatického riadenia prevádzky budovy

   Integrujte do svojho riešenia najlepšiu ochranu vo svojej triede ešte dnes