Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • electric power distribution pylons

   Kvalita energie s korekciou účinníka a filtrovaním vyšších harmonických

   Workers at electrical switching station, electrical power distribution

   Problémy

   Modernizujte svoju elektrickú sieť a zlepšite jej energetickú účinnosť.

   Kompenzácia jalovej energie zvyšuje celkový inštalovaný výkon, znižuje výkyvy napätia a minimalizuje straty spôsobené Joulovým javom.  Vďaka menšiemu prehrievaniu sa tiež predlžuje životnosť infraštruktúry a znižujú sa prevádzkové náklady.

   Podpora v priebehu celého životného cyklu zariadenia

   Servisné služby
   • Riešenie

    • Pevná alebo automatická regulácia kompenzácie
    • Pasívne filtre pre prenosové a distribučné rozvodne
    • Dynamické nahradzovanie a blokovanie okruhov pre veterné farmy a solárne elektrárne.
   • Kľúčová vlastnosť

    Korekcia účinníka a filtrovanie vyšších harmonických tvorí súčasť uceleného a integrovaného riešenia pre vysokonapäťové aplikácie. Všetky tieto produkty sú navrhnuté tak, aby spolu komunikovali a spolupracovali 

   • Prečo Schneider Electric?

    • Naše špecializované servisné tímy predávajú audity a štúdie zariadení za účelom merania a simulácie najvhodnejších riešení.
    • Všetky naše zariadenia sú navrhnuté, vyrobené a testované v súlade s najnovšími normami IEC.
    • Energetické spoločnosti po celom svete v súčasnej dobe používajú naše VN ističe, kondenzátory a transformátory.   
   západ slnka za radom stožiarov elektrického vedenia

   Energetické aplikácie

   • Rozvodne a systémy veľmi vysokého napätia.
   • Rozvodne a rozvody vysokého napätia.
   • Veterné a solárne farmy. Týmto všetkým sa zaoberáme.

   Výhody

   • pohľad hore na stožiare elektrického vedenia

    Znižovanie energetických strát

   • pohľad stredom stožiaru elektrického vedenia

    Zlepšite kvalitu energie