Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Male business man using cellphone near an electrical distribution tower.

   Vysokonapäťové spínacie zariadenia a rozvody

   • Prečítajte si

    • Read more about Schneider Electric solutions

     Technológia 2SIS vo vysokonapäťových spínacích zariadeniach

     Dostupnosť VN sietí je pre efektívne nasadenie inteligentnej siete veľmi dôležitá. Vysokonapäťové spínacie zariadenia sú často nasadzované vo veľmi náročných prostrediach. Je preto nutné zvoliť vhodné technológie, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť vzniku oblúkového výboja. Tieto potreby spĺňajú spínacie zariadenia s tienenou pevnou izoláciou (2SIS) Zistite viac o technológii 2SIS vo vysokonapäťových spínacích zariadeniach
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Ako budú vysokonapäťové zariadenia vyzerať v budúcnosti?

     Rozvoj inteligentných sietí znamená, že vysokonapäťové (VN) zariadenia budú musieť byť inteligentnejšie. Táto príručka sa zaoberá rôznymi typmi VN spínacích zariadení a skúma ich vhodnosť pre inteligentné siete. Získajte viac informácií
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Vplyv typu prevádzkového mechanizmu na spoľahlivosť vysokonapäťového vákuového vypínača

     Pretože vypínač je konečným bezpečnostným elektrickým zariadením, spoľahlivé odpojenie skratového prúdu v prípade poruchy siete má prvoradú dôležitosť. Prevádzkový mechanizmus má kľúčový vplyv na spoľahlivosť vypínača. Táto príručka popisuje princípy prevádzky vysokonapäťových mechanizmov, konkrétne elektromagnetických, pružinových a magnetických akčných členov. Získajte viac informácií
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Vysokonapäťové zariadenia v koróznom prostredí: problémy a riešenia

     Komponenty spínacích zariadení sú vyrobené z celého radu kovov a líšia sa aj typom povrchovej úpravy. Korózii podliehajú v závislosti od prítomnosti rôznych plynov, výparov, častíc a ich kombinácií v okolitej atmosfére. Táto príručka prináša stručný prehľad nástrah náročných prostredí a skúma ich vplyv na najčastejšie používané kovy resp. povrchové úpravy VN spínacích zariadeniach. Získajte viac informácií