• Male business man using cellphone near an electrical distribution tower.

  Vysokonapäťové spínacie zariadenia a rozvody

  pen on a touch screen device for energy management

  Problémy

  S rastúcim dopytom a zvýšeným tlakom na výkon sa svet energeticky mení. Dôležitosť VN zariadení rastie. V každej situácii potrebujete najlepšie riešenie za dobú cenu, jednoducho použiteľné a sprevádzané profesionálnymi službami.
  • Riešenie

   Vyvíjajúca sa účinnosť bez pochybností ovplyvňuje vaše požiadavky na vysokonapäťové siete. Vďaka odbornosti, rozsiahlym znalostiam a skúsenostiam, prináša Schneider Electric nákladovo efektívne riešenie, ktoré potrebujeme pre splnenie svojich potrieb z oblasti energetickej účinnosti.
  • Hlavné prínosy

   • Rozmanité portfólio pre splnenie platných medzinárodných a miestnych noriem
   • Plne otestované a inteligentné riešenia: flexibilné, kompaktné, schopné odolať nepriaznivým vplyvom prostredia
   • Optimalizované náklady na celkový majetok počas celej doby životnosti vašich inštalácií
  • Výhody

   Naše portfólio zahŕňa celý doterajší vývoj (AIS, GIS, SSIS):

   • Prispôsobená údržba počas celého životného cyklu inštalácie
   • Priemyselné procesy spĺňajú požiadavky certifikácie kvality podľa ISO 9001 a ISO 14001
   • Miestny servis a technická podpora poskytovaná špecialistami po celom svete
  Silueta elektrických vedení v nočnom pohľade so západom slnka na pozadí, elektrické siete, prístup k energii

  Objavte naše vysokonapäťové riadenie a rozvodne VN/NN