Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • modern buildings in a smart city and traffic at night
   Zlepšujeme spoľahlivosť s automatizáciou inteligentnej distribučnej siete

   Zlepšite spoľahlivosť s automatizáciou inteligentnej distribučnej siete

   Windmills and solar panels with sunset in background, solar energy, renewable energy, wind energy.

   Problémy


   S tým, ako rastie zložitosť energetických sietí vplyvom nových postupov a technológií, prináša efektívna a účinná automatizácia skutočnú hodnotu. Je dôležité podporovať nárast dopytu a zmien v energetických tokoch spôsobovaný obnoviteľnou energiou a zároveň minimalizovať čas trvania a frekvenciu odstávok a znižovať počty zasiahnutých obyvateľov.
   • Riešenie

    Naše riešenia pre automatické riadenie a monitorovanie prívodov zahŕňa systémy od indikátorov poruchy až po inteligentné RTU. Umožňujú užívateľom aktívne sa zapojiť do procesu obnovenia dodávok, počnúc lokalizáciou závady až po využitie samoregeneračnej - „Self Healing“ inteligentnej siete. Srdcom každého riešenia pre zaistenie maximálnej dostupnosti energie sú ukazovatele SAIDI a SAIFI.

   • Výhody

    So správnym riešením automatizácie distribučných prívodov je možné dosiahnuť obrovských úspor:

    • Maximálne zníženie ukazovateľa SAIDI vďaka lokalizovaniu poruchy a obnove dodávok, ktorá je až 20x rýchlejšia
    • Rozšíriteľná a flexibilná integrácia na základe vašej investície a cieľov.
    • Zníženie prevádzkových a investičných nákladov až o 30 %.
   • Prečo Schneider Electric?

    Dlhodobé skúsenosti s automatizáciou prívodov:

    • Plný rozsah riešení od (FPI) prvotná lokalizácia poruchy až po využitie „Self Healing“ inteligentnej siete (FRTU).
    • Užívateľsky nenáročné FPI a FRTU s nákladovo efektívnym nastavením, údržbou, inštaláciou a zaškolením.
    • Poskytovatelia kompletného distribučného riešenia vrátane integrácie s DMS a VN zariadením.
   velín pre riadenie energií

   Inteligentná, integrovaná automatizácia prívodov

   Výhody

   • technik pod stĺpom elektrického vedenia

    Rýchlejšia lokalizácia poruchy, určená pre tradičné siete, integrácia, kde ju potrebujete

   • reflektory automobilu osvetľujú dopravu na širokej komunikácii
    Rýchlejšia obnova dodávok so skrátením prestojov priemerne o 50 %,
    len 30 s na ohrev
   • stĺp elektrického vedenia

    Rozšíriteľné a flexibilné riešenia pre vaše vyvíjajúce sa potreby

   • AUTOMATIZÁCIA INTELIGENTNEJ DISTRIBUČNEJ SIETE
    Štandardizovaný rad špecializovaných produktov vyvinutých čisto pre znižovanie SAIDI a SAIFI
   • priemyselný softvér, muž sa dotýka obrazovky s dátovými výkresmi

    Špeciálne riešenia SCADA pre samostatné aplikácie alebo pre integráciu s vašimi existujúcimi systémami

   • Zamestnanec spoločnosti Schneider Electric študujúci energetický dashboard

    Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu až o 30 %