• Technicians at their station, sustainability reporting.

  Služby údržby

  • Čítajte

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Diagnostika pre preventívnu údržbu ProDiag Breaker s odstavením VN a NN ističov

    ProDiag Breaker zmierňuje riziká kinetického driftu oproti pôvodným technickým špecifikáciám zariadení a odhaduje, ako blízko má zariadenie k zlyhaniu. Stiahnuť
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Preventívna diagnostika ProDiag Corona bez odstavenia vysokonapäťových rozvádzačov

    ProDiag Corona znižuje riziká zrýchleného opotrebenia či starnutie izolácií na vysokonapäťovom zariadení.
    Tieto vplyvy spôsobujú povrchové alebo vnútorné čiastočné výboje, ktoré sú príčinou rizika elektrických oblúkov a nežiadúceho vypínania. Získajte viac informácií
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Diagnostika pre preventívnu údržbu ProDiag LV Trip Unit s vypnutím NN ističov

    ProDiag Trip Unit zmierňuje riziká časovo nepresného odstavenia v súlade s pôvodným nastavením. Overuje konzistenciu NN ističov s parametrami elektrickej siete (selektivita, vypínací výkon). Analyzujeme všetky alarmy a udalosti, ku ktorým došlo od posledného zásahu. Ďalšie informácie
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Preventívna diagnostika ProDiag MV Relay s vybavením ochranných VN relé

    ProDiag MV Relay posudzuje zhodu ochranných relé s pôvodnými špecifikáciami výrobku podľa vypínacích kriviek. Diagnostikuje výkon ochranných relé v prevádzkovom čase medzi príkazom na vypnutie a otvorením hlavného kontaktu ističa. Zistiť viac
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Preventívna diagnostika ProDiag Transfo Relay s odstavením ochranných relé transformátora

    Diagnostika ProDiag Transfor Realy zisťuje symptómy problémov olejových transformátorov, ako je teplota oleja, zmeny tlaku a úniky plynu.
    Ide o jedinú diagnostiku na trhu, ktorá vie vyhodnotiť presnosť snímačov ochranných relé a ich kalibráciu. Objavte viac
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Odporučená údržba vysokonapäťového rozvádzača MCset Medium Voltage

    Činnosti preventívnej údržby vykonávané kvalifikovanými profesionálmi firmy Schneider Electric. Kombinácia činností tvorená pravidelnými kontrolami, prácou na zariadeniach a výmenou náhradných dielov na vašich rozvádzačoch MCset bráni prípadnému zlyhaniu. Zistite viac!
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Odporučená údržba vysokonapäťového rozvádzača SM6

    Činnosti preventívnej údržby vykonávané kvalifikovanými profesionálmi firmy Schneider Electric. Kombinácia činností tvorená pravidelnými kontrolami, prácou na zariadeniach a výmenou náhradných dielov na vašich rozvádzačoch SM6 bráni prípadnému zlyhaniu. Čítajte tu
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Odporučené služby údržby pre NN rozvodné ističe Masterpact M

    Činnosti preventívnej údržby vykonávané kvalifikovanými profesionálmi firmy Schneider Electric. Kombinácia pravidelných kontrol, práce na zariadeniach a výmeny náhradných dielov na vašich Masterpact M, bránia prípadným poruchám. Stiahnite si brožúru
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Odporučené služby údržby pre NN ističe Masterpact NT / NW

    Činnosti preventívnej údržby vykonávané kvalifikovanými profesionálmi firmy Schneider Electric. Kombinácia činností tvorená pravidelnými kontrolami, prácou na zariadeniach a výmenou náhradných dielov na rozvádzačoch MCset. Bráni prípadnému zlyhaniu. Chcem vedieť viac
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Základné informácie o údržbe zariadení pre distribúciu elektriny

    Tento článok hovorí o základných pojmoch z oblasti údržby zariadení pre distribúciu elektriny, vrátane rôznych typov údržby, ich frekvencie a politiky v oblasti náhradných dielov. Viac informácií
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Digitálny leták o údržbe zariadenia pre rozvod elektriny

    Ako globálny špecialista v oblasti energetického riadenia má Schneider Electric rozsiahle vedomosti a skúsenosti v odbore údržby zariadení pre distribúciu elektriny. Tento leták prezentuje ponuku spoločnosti Schneider Electric v oblasti údržby a diagnostiky. Získajte viac informácií
  • Virtuálna návšteva

   Preventívna diagnostika oleja ProDiag Oil s odstavením olejového distribučného transformátora


   ProDiag Oil znižuje riziko degradácie oleja, ktoré spôsobuje zlyhanie olejového transformátora, ako je napr. prehriatie, elektrický oblúk, požiar, atď. Zisťuje dielektrické vlastnosti oleja, izoláciu, furanové deriváty. Pozrite si animáciu
  • Sledovať

   • Diagnostika preventívnej údržby ProDiag

    ProDiag znižuje možnosť neželaných prestojov a pomáha predvídať zlyhanie zariadenia.
   • Diagnostika na preventívnu údržbu ističov ProDiag Breaker s odstavením VN a NN ističov

    ProDiag Breaker zmierňuje riziká kinetického driftu oproti pôvodným technickým špecifikáciám zariadení a odhaduje, ako blízko má zariadenie k zlyhaniu.
   • Preventívna diagnostika ProDiag Corona bez vypnutia vysokonapäťových rozvádzačov

    ProDiag Corona znižuje riziká zrýchleného opotrebenia, či starnutie izolácií na stredonapäťovom zariadení.
    Tieto vplyvy spôsobujú povrchové alebo vnútorné čiastočné výboje, ktoré sú príčinou rizika elektrických oblúkov a nežiadúceho vypínania.
   • Diagnostika pre preventívnu údržbu ProDiag LV Trip Unit s vypnutím NN ističov

    ProDiag Trip Unit zmierňuje riziká časovo nepresného vybavenia v súlade s pôvodným nastavením. Overuje konzistenciu NN ističov s parametrami elektrickej siete (selektivita, vypínací výkon). Analyzujeme všetky alarmy a udalosti, ku ktorým došlo od posledného zásahu.
   • Preventívna diagnostika ProDiag MV Relay s odstavením ochranných vysokonapäťových relé

    ProDiag MV Relay posudzuje zhodu ochranných relé s pôvodnými špecifikáciami výrobku podľa vypínacích kriviek. Diagnostikuje výkon ochranných relé v prevádzkovom čase medzi príkazom pre vypnutie a otvorením hlavného kontaktu ističa.
   • Diagnostika pre preventívnu údržbu poistiek ProDiag Fuse s odstavením VN poistiek.

    ProDiag Fuse zmierňuje riziko porúch/kolísania na VN poistkách v dôsledku predčasného starnutia (tepelné alebo elektrické preťaženie). Ide o zničenie vlákien, ktoré môže viesť k tepelnému úniku, čiastočnému poškodeniu a pod. Kontroluje elektrické parametre poistiek v súlade s pôvodnými technickými špecifikáciami.
   • Preventívna diagnostika ProDiag Transfo MV Relay s vybavením ochranných relé transformátora

    Diagnostika ProDiag Transfor Realy zisťuje symptómy problémov olejových transformátorov, ako je teplota oleja, zmeny tlaku a úniku plynu.
    Ide o jedinú diagnostiku na trhu, ktorá vie vyhodnotiť presnosť snímačov ochranných relé a ich kalibráciu.