• Technicians at their station, sustainability reporting.

  Služby údržby

  Technik pracuje na viacerých elektrických strojoch, na elektrických sieťach a na zariadeniach pre rozvod elektriny.

  Výzvy

  Rozsiahle znalosti a skúsenosti v odbore údržby. 

  Stav vášho zariadenia pre rozvod elektriny má zásadný vplyv na úspech vášho podnikania. Dobrá údržba vášho zariadenia pre rozvod elektriny zaisťuje bezpečnosť vašich pracovníkov, a súčasne maximálnu produktivitu a čas prevádzky

  Najlepšia prax pri údržbe zaistí maximálnu bezpečnosť a čas prevádzky.

  Default Alternative Text
  • Riešenia

   • Zaručí dostupnosť zariadení so správnou funkciou pri optimálnych nákladoch
   • Zohľadňuje bezpečnosť a ďalšie zákonné požiadavky na zariadenia
   • Riadi náklady a súčasne zaisťuje odolnosť zariadení a kvalitu výrobkov a služieb
  • Hodnotná ponuka

   Služby v oblasti údržby zaistia, že vaše vysoko- aj nízkonapäťové zariadenia budú mať výkon na najvyššej úrovni.

   • Stanovenie najlepších skúseností v oblasti údržby,  
   • Skrátenie prestojov a času na obnovu prevádzky,  
   • Plnenie bezpečnostných a zákonných predpisov.
  • Diferenciácia

   Údržba majetku je najlepšia vo svojej triede vďaka opakovanému vykonávaniu týchto činností,

   • Exkluzívne postupy údržby vďaka znalostiam návrhu a vývoja technológií
   • Máme rýchly prístup k originálnym náhradným dielom a schopnosť predvídať zastarávanie prístrojov
   • Jedinečná a špecializovaná diagnostika, ktorá využíva originálne technické špecifikácie zariadení