Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Default Alternative Text
   Zameranie na energiu prináša konkrétne výsledky

   Energetické poradenstvo

  • Prípadové štúdie Výrobca v odbore metalurgia využíva centralizovaný program úspor energie

   Pre výrobcu v odbore metalurgia vypracovala spoločnosť Schneider Electric centralizovaný program úspor energie pre jeho prevádzky v Spojených štátoch, s cieľom konsolidácie jeho rozhodovania v oblasti energie. Tento nový prístup zaistil úspory vo výške 2 milióny EUR len v priebehu prvého roka partnerstva. Navyše, po úspechu programu v Spojených štátoch sa európsky tím rozhodol pre rovnaký postup a vykonal centralizáciu riadenia energie v 12 prevádzkach v Európe.

   pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing
  • Prípadové štúdie Papierenská spoločnosť požiadala o podporu pre svoje prevádzky v rôznych geografických lokalitách

   Globálny výrobca buničiny a papiera chcel optimalizovať náklady a podporiť interné stratégie udržateľnosti. V snahe o detailný pohľad na prevádzky v rozmanitých geografických lokalitách firma požiadala spoločnosť Schneider Electric o vykonanie niekoľkých štúdií v Európe, Ázii a Južnej Amerike. Boli identifikované potenciálne úspory vo výške 5,4 miliónov EUR na základe zmeny taríf, aktualizovania napätia, kogenerácie, zvýšenia účinnosti a možností reakcie na spotrebu.

   Angled view of a bridge and a river, water management
  • Prípadové štúdia Poskytovateľ starostlivosti pre seniorov ušetril 350 000 EUR využitím slnečnej energie

   Spoločnosť zvažovala spôsoby, ako zlepšiť udržateľnosť svojej prevádzky a ako získať zľavy z cien energie ponúkané pre podniky v New Jersey. Spoločnosť Schneider Electric odporučila prechod na solárnu energiu. Tím vykonal výberové konanie na dodávateľa solárnych riešení a zvolil dodávateľa, ktorý ponúkol cenu o 350 000 EUR nižšiu, ako bol pôvodný rozpočet projektu.

   A doctor and two nurses reviewing a patient, healthcare solutions, hospitals
  • Prípadové štúdie Investičná firma získala vďaka odbornosti výhody z úspešnej akvizície

   Investičná spoločnosť zvažovala akvizíciu stredne veľkej plynárenskej spoločnosti. Potrebovala informácie o plynárenskom priemysle a uskutočniteľnosti akvizície. Spoločnosť Schneider Electric spracovala nezávislú analýzu, ktorá zahŕňala dlhodobý výhľad a špecifické vplyvy v tomto odvetví a ktorá umožnila urobiť rozhodnutie. Po realizácii akvizície spoločnosť vygenerovala hrubý zisk 11,5 miliónov EUR na základe prevádzkových nákladov vo výške 3,5 milióna EUR.

   A businessman facing a group of people at a meeting, sustainability consulting.
   Rokovania v modernej kancelárii, konzultácie o udržateľnosti, riadenie energie

   Výzvy

   O energetických nákladoch, obnoviteľnej energii a iniciatívach v oblasti udržateľnosti existuje veľké množstvo informácií. Selektovanie tých najdôležitejších aspektov pre vaše podnikanie môže byť ťažké. Akonáhle sa rozhodnete, musíte sa pri implementácii zorientovať v ekonomických aj logistických aspektoch týchto programov. Ako zistíte, čo je najdôležitejšie a čo je potrebné urobiť pre zníženie nákladov a dosiahnutie úspor?
   Podnikateľ konzultuje na porade so skupinou pracovníkov témy udržateľnosti

   Energetické poradenstvo

   Naši odborníci vyhľadávajú vo vašich prevádzkach možnosti energetických úspor

   Prečo s nami spolupracovať?

   • Pôvodný text
Skúsenosti v odbore úspor energie a udržateľnosti Využite desiatky rokov našich skúseností. Pomôžeme vám s orientáciou na zložitých energetických trhoch. Spojte sa s inovátorom a myšlienkovým vodcom, ktorý bude vždy na vašej strane.
   • Pôvodný text
Spoľahlivé trhové know-how a odbornosť Nezaujaté a nezávislé prieskumy a analýzy. Starostlivo analyzujeme globálne komoditné trhy a formulujme svoje vlastné názory na tieto trhy, takže viete ako a kedy máte konať.

   Chcete s nami spolupracovať a efektívne šetriť energiu?

   Kontaktujte nás