Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

   

  PowerLogic ION7550 RTU

  Diaľková koncová jednotka na¬získavanie údajov a¬integrované meranie

  PowerLogic ION7550 RTU
  • Vlastnosti

   Modul PowerLogic ION7550 RTU (remote terminal unit) je inteligentné webové zariadenie, ktoré je ideálne pre¬kombinované meranie vody, vzduchu, plynu, elektriny a¬pary (WAGES). Zariadenie zhromažďuje, odčítava a¬zaznamenáva záznamy z¬veľkého množstva pripojených meračov alebo snímačov a¬dodáva informácie do¬jedného alebo viacerých systémov typu head-end prostredníctvom jedinečnej kombinácie integrovaných komunikačných rozhraní.

   Charakteristiky
   • Až 10¬MB pamäte
   • 1¬impulzný výstup
   • 24¬digitálnych alebo analógových vstupov (max)
   • 30¬digitálnych alebo analógových výstupov (max, vrátane výstupu impulzov)
   • Port Ethernet (protokol Modbus/TCP/IP)
   • Modbus TCP Master/Slave na¬port Ethernet
   • Optický port
   • Port RS¬485
   • Port RS¬485/RS¬232
   • Modbus RTU Master/Slave (sériový port)
   • Interný modem
   • Modemová brána (ModemGate)
   • DNP 3.0 cez¬sériové, modemové a¬I/R porty
   • Oznámenie o¬upozornení prostredníctvom
    e-mailu (Meterm@il)
   • Webový server HTML (WebMeter)


   Výhody

   Môžete znížiť množstvo odpadu a¬optimalizovať prevádzku zariadenia s¬cieľom zvýšiť energetickú účinnosť. Veľký a¬intuitívny displej; rozsiahly digitálny a¬analógový I/O; a¬celkovú všestrannosť systému PowerLogic poskytuje ION7550 RTU nákladovo efektívne riešenie WAGES v porovnaní s¬tradičným meradlom.

   Aplikácie

   • WAGES (meranie vody, vzduchu, plynu, elektriny, pary)
   • Integrované meracie funkcie s¬pokročilými programovateľnými matematickými funkciami
   • Koncentrácia údajov prostredníctvom komunikačných protokolov s¬viacerými portami
   • Monitorovanie a¬kontrola stavu zariadenia
   • Programovateľné žiadané hodnoty sledovanie špičiek alebo podmienky alarmu