Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

   

  PowerLogic Enercept

  Prúdové transformátory s rozoberateľným jadrom pre základné merania

  Inovatívne prevedenie vkladá elektromer do puzdra transformátora merania prúdu

  PowerLogic Enercept
  • Vlastnosti

   Tri prepojené, jednoducho inštalovateľné PT s rozoberateľným jadrom meracích prístrojov Enercept PowerLogic kombinujú vysokú presnosť digitálneho merania a komunikácie elektroniku vo vnútri jedného z puzdier prúdového transformátora. Toto inovatívne prevedenie odstraňuje potrebu ďalšieho prístroja pre meranie, čo môže znížiť náklady na inštaláciu aj o 70 %.

   V ponuke sú dve prevedenia:
   • Rozšírené - poskytuje 26 parametrov energie vrátane napätia, prúdu, účinníka, cosfí
   • Základné - poskytuje údaje o energii a výkone
   Charakteristiky
   • Presná elektronika merania a prúdové transformátory v jednom puzdre
   • Jednoduchá inštalácia PT s rozoberateľným jadrom
   • Vysoká presnosť ±1% merania od 10 do 100 % menovitého prúdu PT
   • Modbus RTU protokol s možnosťou pripojenia do existujúcej siete komunikácie
   • Použitie RS-485, čo zjednodušuje inštaláciu a integrovanie do existujúcej siete

   Výhody

   Keďže merací prístroj je zabudovaný v puzdre PT, nie je potrebne ďalšie externé príslušenstvo. Elektromer PowerLogic Enercept je úsporné riešenie pre základné elektrické merania.

   Aplikácie

   • Meranie efektivity, objavenie príležitostí a overenie úspor
   • Podružné meranie spotreby nájomníkov
   • Alokovanie nákladov oddeleniam a procesom
   • Identifikovanie odlišností vo fakturácii
   • Využitie existujúcej kapacity budovy a predchádzanie predimenzovania
   • Overenie spoľahlivej prevádzky zariadení
   • Zrýchlenie reakcií na problémy s kvalitou energie