Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

   

  CBGS-1

  GIS primárne rozvádzače do 36 kV - menovitý prúd 2000A

  Oznámenie o ukončení predaja

  Izolovaný, v kove zapuzdrený rozvádzač SF6 do 36 kV

  CBGS-1
  • Vlastnosti

   • Každá funkčná jednotka sa skladá zo samostatných oddielov:
   . skriňa NN
   . prípojnicový oddiel
   . hlavný oddiel (izolovaný SF6)
   . oddiel kabeláže VN
   • Výkony:
   . technológia: SF6
   . norma: IEC
   . menovité napätie: 36 kV
   . prípojnicový systém: jednoduchý alebo dvojitý
   . prípojnica menovitého prúdu: 2500 A
   . menovitý prevádzkový prúd: 2000 A
   . menovitý dynamický výdržný prúd: 31,5 kA
   . klasifikácia vnútorného oblúka: AFLR 25 kA/1s
   . strata kontinuity služby: NA
   . klasifikácia kategórie: NA


   Výhody

   Maximálna bezpečnosť na obmedzenom priestore
   • Neprerušovaná prevádzka: neovplyvňovaný prostredím, možnosť dvojitej prípojnice, večne zaplombované oddiely, znížený tlak plynu
   • Maximálna bezpečnosť: bezpečnosť prevádzky (ochrana), testy IAC
   • Optimalizácia investícií: úspora priestoru, úspory na údržbe...

   Aplikácie

   • Vnútorná rozvodňa (VVN/VN–VN/VN) pre zariadenia pre prívod energie, veterné elektrárne, letiská, trakčné meniarne, veľké priemyselné podniky...